برنامه آگاهی دهی به سکتور خصوصی از سوی اداره تدارکات ملی، در اتاق تجارت و سرمایه گذاری ‏برگزار شد

اداره تدارکات ملی افغانستان به همکاری اتاق تجارت و سرمایه گذاری، برنامه آگاهی دهی به سکتور ‏خصوصی کشور را با حضور ‏داشت محترمان شفیق الله "عطایی" معاون پالیسی و تخنیکی ریاست هیات عامل ‏اتاق تجارت و سرمایه گذاری، میرویس "عمری" ‏رئیس بخش تصدیق شرکت های اداره تدارکات ملی و ‏شماری از شرکت های سکتور خصوصی شامل  سکتور های مختلف در تالار ‏کنفرانس های اتاق برگزار ‏نمود.

آقای "عطایی"، در مورد مزایا‎ ‎‏ و اهمیت این برنامه گفت: برنامه تدارکات الکترونیکی از جمله کارهای ‏اساسی و بنیادین است که در ‏راستای تسریع روند تدارکاتی، تامین شفافیت و بهبود امور مربوط به ‏تدارکات به ابتکار اداره محترم تدارکات روی دست گرفته شده ‏است و می تواند نقش مثبت و قابل ‏ملاحظه‌ی را روی واگذاری قراردادها به گونه شفاف داشته باشد. موضوع که بسیاری اوقات در ‏سطوح ‏مختلف از جانب سکتور خصوصی از آن شکایت بعمل آمده است و اما این اقدام زمینه را برای رفع ‏نگرانی سکتور خصوصی ‏فراهم می نماید تا با اطمینان خاطر در پروسه اخذ قرارداد های تدارکاتی ‏حکومت اشتراک نمایند. وی افزود این برنامه در چند مرحله ‏اجراء می گردد، جزییات تخنیکی و ‏چگونگی استفاده از آن طی پرزنتیشن پیشکش می گردد.
 ‏
محترم میرویس "عمری" از همکاری اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان در جهت اشتراک تاجران و ‏سرمایه گذاران و برگزاری ‏این برنامه تشکر نموده و همکاری سکتور خصوصی را در موفقیت سیستم ‏آنلاین مهم دانست. آقای "عمری" افزود: اداره تدارکات ملی ‏در نظر دارد با راه اندازی همچو برنامه ها ‏تمامی سیستم های جدید و عصری خود را که دارای مزایای زیاد است به سکتور ‏خصوصی که به گفته ‏وی گرداننده چتر اقتصاد کشور می باشد، معرفی نموده و از فرصت های موجود که در بازار مساعد ‏گردیده، ‏آنان را با خبر سازد. وی علاوه کرد، اداره تدارکات ملی تا کنون توانسته از جمله 1000 شرکت ‏خصوصی که ثبت این اداره می ‏باشند حدود 700 شرکت آنرا در مرکز و ولایات به اشکال گوناگون در ‏این زمینه آموزش بدهد.

سپس، بخش تخصصی و فنی اداره تدارکات ملی، پریزنتیشن معلوماتی خود را که در زمینه معرفی سیستم ‏آنلاین یا برقی تهیه کرده ‏بودند به اشتراک کنندگان تشریح نموده و به سوالات آنان پاسخ ارائه کردند.‏

چهارشنبه، 26 سنبله 1399‏