معاون سرمایه گذاری اتاق با رئیس و اعضای اتحادیه تولید و پروسس مرغداری افغانستان ملاقات کرده و در ‏مورد ‏حل ‏مشکلات شان گفتگو کرد

محترم سلطان محمد "صافی" معاون سرمایه گذاری اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، محترم ‏خانجان ‏‏"الکوزی" عضو هیات ‏مدیره ‏اتاق تجارت و سرمایه ‏گذاری ‏افغانستان و معاون ‏تجارتی و سرمایه گذاری ‏فدراسیون ‏اتاقها و محترم احمد ضیاءعظیمی "شینوزاده" عضو هیات مدیره با محترم انصارالله "بختانی" رئیس اتحادیه ‏سراسری ‏تولید وپروسس مرغداری افغانستان و شماری از اعضای این اتحادیه در دفتر کاری هیات مدیره اتاق ‏ملاقات کرده و ‏در مورد بیرون رفت از مشکلات شان بحث و تبادل نظر کردند‎.‎

محترم انصارالله "بختانی" و اعضای اتحادیه سراسری تولید وپروسس مرغداری افغانستان در مورد مشکلات شان ‏به ‏ویژه پراکندگی های موجود در میان اتحادیه های مختلف مرغداری در کشور، مشکلات موجود در میان ‏واردکنندگان ‏و تولیدکنندگان مرغ در کشور و همچنان موانعی که فرا راه اخذ قرارداد های دولتی از سوی این اتحادیه ‏وجود دارند ‏صحبت کرده و خواهان همکاری اتاق تجارت و سرمایه گذاری در زمینه حل مشکلات شان گردیدند. ‏

آقایان "صافی"، "الکوزی" و "شینوزاده" پس از شنیدن مشکلات رئیس و اعضای اتحادیه تولید و پروسس ‏مرغداری ‏افغانستان، با درنظرداشت تأمین گوشت و تخم مرغ مورد ضرورت مردم و نیروهای امنیتی کشور سخن ‏زده و ‏ضمن حمایت از تولیدات داخلی کشور در مورد تامین احتیاجات مردم و بر هماهنگی و همکاری مشترک ‏میان ‏اتحادیه های مرغداری نیز تأکید ورزیدند.‏


آنان تعهد سپردند که ‏اتاق تجارت و سرمایه ‏گذاری ‏افغانستان، هرنوع همکاری لازم را در زمینه ایجاد وحدت ‏میان ‏اتحادیه های گوناگون مرغداری، رشد تولیدات داخلی برای تأمین گوشت و تخم مرغ مورد نیاز مردم و نیرو ‏های ‏امنیتی کشور، انجام خواهند داد.‏

چهارشنبه، ۱۹ سنبله 1399‏