هیات رهبری اتاق تجارت و سرمایه گذاری با معاون اول ریاست جمهوری ملاقات نموده و در مورد ‏مشکلات سکتور خصوصی گفتگو کردند

هیات رهبری اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، محترمان محمد یونس "مومند" معاون نخست هیات مدیره، ‏سلطان محمد "صافی" معاون سرمایه گذاری، خان محمد "سرفراز باز" رئیس دارالانشاء، شرین آغا سخی رئیس مالی، سید جاوید ‏‏"برهان"، خانجان "الکوزی"، آذرخش "حافظی"، بهادر "خیرخواه"، احمد ضیاء عظیمی "شینوزاده"، ذکریا "بریالی"، جان آقا ‏‏"صادقی"، سید پرویز سادات"هوفیانی" و احمد شکیب "احمدیار" اعضای هیئت مدیره، سید زمان "هاشمی" رئیس هیات ‏عامل اتاق و احمد شاه "حکیمی" معاون اول اتاق کابل روز چهارشنبه مورخ 12 سنبله سال روان با جلالتمآب ‏امرالله "صالح" معاون اول ریاست جمهوری در قصر صدارت ملاقات کرده و پیرامون موضوعات مختلف ‏مربوط سکتور خصوصی بحث و تبادل نظر نمودند.

در این نشست، اعضای هیات رهبری اتاق، مشکلات موجود سکتور خصوصی به ویژه چالشهای مختلف ‏بازرگانان و سرمایه گذاران از جمله موضوعات تجارت و ترانزیت با کشورپاکستان، مشکلات امنیتی، ‏گمرکی، صادراتی، زیربنایی و همچنان موضوعات نبود برنامه ها و بسته های تشویقی برای تاجران و سرمایه ‏گذاران در افغانستان را با معاون اول ریاست جمهوری در میان گذاشتند.

‏ افزون بر آن، هیات رهبری اتاق مشکلات ترانزیتی با کشور های همسایه و منطقه از جمله چالش های ‏ترانزیتی بندر کراچی و چابهار؛ موضوعات حقوقی، فساد در گمرکات و برخورد حکومت با تاجران؛ ‏مشکلات در تطبیق قرار داد (اپتا) با پاکستان؛ موضوع فرار سرمایه از کشور و نبود تأسیسات زیربنایی در ‏بنادر را مورد بحث قرار داده و خواهان توجه حکومت در زمینه حل مشکلات و موضوعات نامبرده گردیدند.

معاون اول ریاست جمهوری، پس از شنیدن موضوعات یاد شده، حمایت و همکاری خود را با تاجران و ‏سرمایه گذاران در زمینه سرمایه گذاری ها و رشد صادرات و تجارت ابراز داشته و از ایجاد تدابیر امنیتی ‏برای بازرگانان و سرمایه گذاران، اطمینان داد.

آقای "صالح" از ایجاد یک کمیته مشخص و مشترک با سکتور خصوصی در آینده نزدیک یادآور شد که جلسات ‏آن باید به گونه هفته وار برگزار شده و مشکلات و پیشنهادات آنان را طور منظم و با در نظرداشت اولویت ‏ها مورد بحث همه‌جانبه قرار دهد. ایشان تأکید ورزیدند که برای تأمین امنیت تاجران، احترام عزت تاجر و ‏سرمایه‌گذار کشور باید گزارش تمامی مشکلات روزمره تاجران و سرمایه گذاران را از سرتاسر افغانستان ‏از قبیل: چالش های امنیتی، اخاذی های گوناگون، فساد در گمرکات و برخورد نادرست ادارات با تاجران و ‏سرمایه گذاران اتاق تجارت را به دفتر وی گزارش دهند تا با جدیت و قاطعیت مورد بازخواست و پیگیری ‏قرار گیرند.

معاون اول ریاست جمهوری، در مورد مشکلات ترانزیت با پاکستان، یادآور شد که به وزارت امور خارجه ‏کشور هدایت داده شده تا تمامی جلسات مشترک با پاکستان به منظور حل مشکلات تجارت و ترانزیت با ‏این کشور، با حضور نماینده اتاق تجارت و سرمایه گذاری برگزار گردد. وی افزود که حکومت مطالعات ‏خود در مورد مشکلات و چالشها را در تمامی عرصه ها تکمیل نموده و در حالت اقدامات عملی قرار ‏دارد.

پنجشنبه، 13 سنبله 1399‏