کلیپ کوتاه از نشست هیات رهبری اتاق تجارت و سرمایه گذاری، تاجران و اتحادیه های سکتوری با والی ولایت کابل به منظور حل مشکلات سکتور خصوصی