ملاقات معاون اول اتاق تجارت و سرمایه گذاری با مسوولان انجمن ارزیابی املاک و جایداد های روسیه

محترم محمد یونس مهمند معاون اول اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، در حضور داشت محترم حاجی محمد داوود معاون اول اتاق قندهار و محترم میرزمان پوپل سرپرست معاونیت مالی و اداری هیات عامل اتاق، با محترم واسیل مزیتوف معاون انجمن ارزیابی املاک و جایداد های کشور روسیه و تیم همراه شان در دفتر مرکزی اتاق ملاقات کرده، برنامه ها و فعالیت های نهاد متذکره را استماع نمود.

محترم مزیتوف، در رابطه به تاریخچه و برنامه های انجمن ارزیابی املاک و جایداد ها معلومات مفصل ارائه کرده گفت: فعالیت های این نهاد شامل: تحقیق و سروی ساختمانها، طراحی نقشه های منازل، شهرک ها و دیجیتل سازی سیستم کنترول ساختمان ها می‌باشد. وی، از رهبری اتاق خواست تا در تطبیق پروژه های این نهاد در افغانستان همکاری کنند.

آقای مهمند، ضمن اظهار خوش آمدید به آقای مزیتوف و تیم همراه شان، روی ایجاد نمایندگی انجمن مذکور در کشور جهت تطبیق پروژه ها و همچنان شریک سازی تجارب شان با اعضای سکتور ساختمان تاکید کرده و از همکاری همه جانبه اتاق در قسمت زمینه سازی نشست های دوجانبه میان مسوولان نهاد متذکره، تاجران و سرمایه گذاران اطمینان داد.

معاون اول اتاق، از نمایشگاه که در آینده نزدیک از سوی اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان در شهر کابل برگزار خواهد گردید یاد آورشده و از آقای مزیتوف خواست تا در این نمایشگاه اشتراک ورزیده و در رابطه به برنامه های انجمن شان به اشتراک کنندگان معلومات ارائه بدارند.

 

سه شنبه، ۱۸ سرطان ۱۴۰۳