اشتراک هیات رهبری اتاق تجارت و سرمایه گذاری در مراسمی افتتاحیه نمایشگاه تجاری افغانستان در ازبیکستان

محترم محمد یونس مهمند معاون اول اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان طی سفر رسمی شان به ازبیکستان در حالیکه محترمان: خیرالدین مایل احمدی معاون تجارتی اتاق، خانجان الکوزی، داوود یوسفزی، سید پرویزسادات هوفیانی و احمدشکیب احمدیار اعضای هیات مدیره اتاق، گلمراد عرب عضو هیات مدیره اتاق ننگرهار و فیض احمد خوافی تاجر مطرح کشور، همراهی شان میکردند، در مراسمی افتتاحیه نمایشگاه تجاری افغانستان مقیم ازبیکستان اشتراک و از بخش های مختلف آن دیدن به عمل آورد.

محترم محمد یونس مهمند، ضمن قدردانی از تاجران و تولیدکنندگان افغان بابت اشتراک شان در این نمایشگاه، روی تقویت همکاری های اقتصادی در منطقه تاکید کرده و از حمایت سکتور خصوصی افغانستان در راستای تطبیق پروژه های بزرگ کشور به ویژه پروژه افغان ترانس اطمینان داد.

آقای مهمند، از حمایت و همکاری های همیشگی کشور دوست ازبیکستان از سکتور خصوصی افغانستان یادآوری و تشکری نموده و از رهبری آن کشور خواست تا در قسمت ایجاد تسهیلات بیشتر و نصب سکنرها در بنادر توجه نمایند.

معاون اول اتاق، از افغانستان به عنوان مهم ترین مسیر ترانزیتی و با داشتن ظرفیت و پوتنسیل بلند میان کشور های جنوب آسیا و آسیای مرکزی یادآور شده و آن را فرصت خوبی در جهت رشد صنعت گردشگری، توسعه تجارت و ایجاد سرمایه گذاری های مشترک خواند.


در این نمایشگاه، ۲۵۰ تن از صنعت‌کاران و تاجران کشور اشتراک کرده، تولیدات دست داشته شان، چون: قالین، صنایع دستی، سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی، میوه خشک، نوشابه‌های غیر الکولی، دیک بخار و سایر محصولات افغانی را برای سه روز به نمایش گذاشتند.

 

دوشنبه، 17 سرطان 1403