رئیس دارالانشای هیات مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری با مسوولان ریاست هیات عامل اتاق ملاقات کرد.

محترم خان محمد سرفراز باز رئیس دارالانشای هیات مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، با محترمان: محمد انور عارفی معاون پالیسی و تخنیکی هیات عامل، میرزمان پوپل سرپرست معاونیت مالی و اداری هیات عامل، عبدالاسلام کوهی مشاور حقوقی، امانت خان زمه وار مفتش مالی و مسوولان دیپارتمنت های هیات عامل اتاق دیدن کرده و روی بهبود امور کاری و عرضه خدمات بیشتر برای سکتور خصوصی تاکید ورزید.
 
آقای سرفراز باز، ضمن ابراز قدردانی از کارکردهای ریاست هیات عامل بابت عرضه خدمات بهتر به اعضای سکتور خصوصی، حل مشکلات تاجران در هماهنگی با هیات رهبری اتاق، تعهد و صداقت کاری شان در پرتو اساس نامه اتاق؛ از مسوولان هیات عامل خواست تا با اتحاد و اتفاق امور محوله خویش را به پیش برده و خدمات بهتر را به سکتور خصوصی کشور انجام دهند.
محترم محمد انور عارفی، برنامه های کاری اتاق را در قسمت عرضه خدمات تجارتی و ایجاد تسهیلات برای تاجران کشور به گونه مفصل تشریح کرده و از تعهد خویش مبنی بر پابندی و تطبیق اصول در امور یومیه به رئیس دارالانشاء اطمینان داد.
محترم میرزمان پوپل، گزارش کاری مرتبط به معاونیت مالی واداری در زمینه بلند بردن عواید اتاق، تدویر نمایشگاه ها و بهبود روابط کاری با مؤسسات بین المللی را ارایه کرده و خواستار حمایت های همه جانبه رهبری اتاق در این راستا گردید.
همچنان، مشاور حقوقی، مفتش مالی و سایرآمرین دیپارتمنت های اتاق، در رابطه به موضوعات کاری شان صحبت نموده و از ارائه خدمات بهتر به سکتور خصوصی و پیشبرد امور کاری مطابق اساسنامه اتاق اطمینان دادند.
 
سه شنبه،۱۲ سرطان ۱۴۰۳