معاون اول اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان با مسوولان مؤسسه رسالت ذهن ملاقات کرد

محترم محمد یونس مهمند معاون اول اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، با محترم انجنیر ویس‌الله صدیقی رئیس مؤسسه رسالت ذهن و همکاران شان ملاقات کرده و طرح های کاری و برنامه های شان را استماع نمود.
 
آقای صدیقی، در رابطه به طرح مؤسسه مذکور تحت نام "کارگر ماهر امتیاز بیشتر" معلومات ارائه کرده، گفت: به منظور ایجاد اشتغال و بلند بردن سطح مهارت های حرفوی شاگردان و محصلین نهاد های آموزشی، موسسه رسالت ذهن طرحی را ایجاد کرده که بر بنیاد آن محصلین و جوانان میتوانند با فراگیری دروس تخنیکی و مسلکی قادر به اجرای کارهای حرفوی در فابریکات و صنایع داخلی می گردند.
آقای مهمند، ضمن استماع صحبت ها و معلومات مرتبط به طرح متذکره از تلاش های جوانان دخیل در این زمینه ستایش و قدردانی کرده و این برنامه را نیاز اساسی مردم افغانستان در قسمت بلند بردن تخصص و مهارت های لازم در سکتور صنعت داخلی کشور دانست.
وی، ضمن تاکید بر اجرایی شدن طرح فوق الذکر و همکاری ادارات سکتوری، از حمایت اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان نیز در این راستا، اطمینان داد.
 
 
دوشنبه، 11 سرطان 1403