معاون اول اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری از شرکت صنایع غذایی مانا دیدن نمود

محترم محمد یونس مهمند معاون اول اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان با تیم همراه شان از تاسیسات شرکت صنایع غذایی مانا واقع پارک صنعتی ولایت هرات دیدن به عمل آورد و با محترم غلام فاروق مهمند رئیس گروپ صنایع غذایی مانا، در رابطه به تولیدات، فعالیت ها و پلان های کاری شرکت متذکره بحث و گفتگو کرد.
محترم غلام فاروق مهمند، ضمن اظهار خوش آمدید به معاون اول اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان و تیم همراه شان و ابراز سپاس مبنی بر بازدید از شرکت نامبرده، در رابطه به فعالیت ها، دستاوردها، نحوه تولیدات و پروسه تولید محصولات معلومات مفصل ارائه کرد.
رئیس شرکت صنایع غذایی مانا، از آغاز خط جدید تولید انرژی های غیر الکولی تحت نام مانا در آینده نزدیک خبر داده و بخش های آن را تشریح کرد.
محترم محمد یونس مهمند، ضمن استماع معلومات مرتبط به این مجمع، از تلاش ها و تعهدات رهبری شرکت صنایع غذایی مانا بابت سرمایه‌گذاری های هنگفت در بخش غذایی ستایش کرده، شرکت صنایع غذایی متذکره را یکی از شرکت های مهم تولیدی در سطح کشور خواند.
آقای مهمند، از مردم افغانستان خواست تا با استفاده از تولیدات داخلی باعث رشد و توسعه صنعت گردیده و در رشد و توسعه وطن سهم فعال گیرند.
معاون اول اتاق، همچنان از جریان کار چهارراهی که در شهر هرات از سوی شرکت صنایع غذایی مانا اعمار می‌گردد دیدن نموده و آن را نشانه تعهد به وطن و وطندوستی دانست.
 
جمعه، ۲۵ جوزا ۱۴۰۳