نشست مشترک معاون اول اتاق تجارت و سرمایه گذاری، اعضای رهبری اتاق هرات و هیات بلند پایه حکومتی برگزار شد

نشست مشترک اعضای رهبری سکتور خصوصی و هیات بلند پایه حکومتی به منظور استماع مشکلات و چالش های موجود سکتور خصوصی با اشتراک محترمان: محمد یونس مهمند معاون اول اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، مقام ریاست دفتر معاونیت اقتصادی حکومت، احمد سعید صدیقی معاون تجارتی اتاق هرات، معین وزارت شهرسازی و مسکن، مشاور وزارت صنعت و تجارت، رئیس روابط بین الملل وزارت صنعت و تجارت، فیض محمد خوافی تاجر مطرح کشور و تعدادی از تاجران و سرمایه‌گذاران زون جنوب غرب کشور در دفتر مرکزی اتاق تجارت و سرمایه گذاری ولایت هرات برگزار شد.
 
محترم احمد سعید صدیقی، به نمایندگی تاجران زون جنوب غرب کشور مشکلات موجود تجاری چون: کنترول و بررسی چند دفعه یی مواد نفتی از سوی اداره نورم و استندرد در مناطق مختلف کشور، نبود تاسیسات کافی در گمرکات کشور جهت نگهداری محصولات و عدم بازار های جهانی برای محصولات زراعتی کشور را از مسایلی عمده دانسته و از هیات بلند پایه حکومتی خواست تا در رفع آن تلاش و توجه داشته باشند.
محترم فیض محمد خوافی، تشریف آوری هیات بلند پایه حکومت را به ولایت هرات خوش آمدید گفته، از تلاش های شبانه روزی رهبری حکومت در راستای عرضه خدمات تجاری و تسهیل روند داد و ستد قدردانی کرد.
رئیس دفتر مقام معاونیت اقتصادی حکومت، ضمن استماع مشکلات تاجران زون جنوب غرب، در رابطه به برنامه های حکومت جهت رفع چالش های متذکره معلومات ارائه کرد و وعده هر نوع همکاری را با سکتور خصوصی کشور نمود.
مشاور وزارت صنعت و تجارت، از تلاش های رهبری وزارت صنعت و تجارت در راستای بلند بردن ظرفیت، کیفیت تولیدات داخلی و جستجوی بازارهای بین المللی به کالاهای افغانی اطمینان داده و از دستاورد های سفر اخیر رهبری این وزارت به روسیه در زمینه تعرفه های ترجیحی روی تمامی کالاهای داخلی از سوی آن کشور خبر داد.
محترم مهمند، از تطبیق تعرفه های ترجیحی از سوی روسیه روی کالاهای افغانی حین صادرات به آن کشور استقبال کرده و روی محاسبه دقیق تولیدات داخلی و مصرف محصولات زراعتی به ویژه انگور، تاکید کرد.
آقای مهمند، از همکاری های همه جانبه رهبری سکتور خصوصی با دوایر حکومتی اطمیناد داده و از حمایت همه جانبه رهبری حکومت از سکتور تجارت و سرمایه گذاری قدردانی کرد.
 
پنجشنبه، ۲۴ جوزا ۱۴۰۳