کنفرانس اتحادیه های سکتوری به هدف رشد صادرات و سرمایه گذاری از سوی اتاق برگزار گردید.

اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان به منظور رشد صادرات و جلب سرمایه گذاری در افغانستان، کنفرانسی را تحت عنوان «کنفرانس اتحادیه های سکتوری به هدف رشد صادرات و سرمایه گذاری» در حضور داشت محترمان: محمد یونس مهمند معاون اول اتاق، خانجان الکوزی و ضیاوالدین اچکزی اعضای هیات مدیره اتاق، احمدشاه حکیمی معاون اول اتاق کابل، محمد انورعارفی معاون پالیسی و تخنیکی هیات عامل اتاق، رئیس عمومی گمرکات، معاون معینیت عواید وزارت مالیه و جمعی از مسوولان اتحادیه های سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی،‌ رخت، ترانسپورت، میوه تازه و سبزیجات،‌ مکاتب، پوهنتون های خصوصی، دوایی، محصولات حیوانی، مواد نفتی، ساختمانی، قالین، ذغال سنگ و پرزه جات مستعمل در سالون کنفرانس های اتاق برگزار نمود.

محترم محمد یونس مهمند، ضمن ابراز قدردانی از مقام مشرتابه، ریاست الوزرا و کمیسیون اقتصادی حکومت بابت حمایت شان از سکتور خصوصی به ویژه معافیت مالیاتی بخش متشبثین کوچک، این اقدام را زمینه خوبی در جهت همکاری میان حکومت و ملت دانسته و از حمایت خویش در عملی سازی فرامین مقام مشرتابه در اتاق اطمینان داد.

معاون اول اتاق، نقش تاجران را در راستای رشد و توسعه اقتصادی و همچنان همکاری با مردم در حالات اضطراری مهم خوانده و از مسوولان معینیت گمرکات وزارت مالیه خواست تا در قسمت حل مشکلات فابریکات تولیدی و ایجاد تسهیلات در اخذ مالیات از تاجران کشور، با ایشان همکاری نمایند. وی، همچنان حمایت از فابریکات کشور را زمینه خوبی برای اشتغال زایی و افزایش صادرات کشور دانست.

آقای مهمند، مشکلات تاجران را در قسمت افزایش تعرفه گمرکی بالای ذغال سنگ و اموال وارداتی مستعمل از سوی معینیت گمرکات یادآوری کرده و خواهان همکاری همه جانبه رئیس عمومی گمرکات در این زمینه گردید.

آقای الکوزی، ضمن ابراز قدردانی از مسوولان گمرکات وزارت مالیه بابت رسیدگی به حل مشکلات تاجران طی سه سال گذشته، تدویر چنین نشست ها را زمینه خوبی در جهت رشد اقتصاد کشور دانسته و روی برگزاری کنفرانس های بیشتری در ولایات تأکید کرد. وی، از مسوولان گمرکات خواست تا در قسمت صادرات میوه تازه توجه جدی نمایند.

مسوولان اتحادیه ها، مشکلات شانرا در قسمت نبود خدمات بهتر در انتقال کانتینرهای ادویه در بندر کراچی و بندر عباس، نبود پارک های معیاری برای سکتور تعلیمی، نبود بررسی معیاری مالیات از سوی ریاست عوایدی وزارت مالیه، عدم توجه دولت در زمینه صادرات پوست حیوانات، نبود نمک های معیاری برای پروسس پوست حیوانات، قاچاق سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی کشور، نبود سرد خانه های معیاری، عدم پرداخت بدهی های پروژه نیمه کاره از سوی دولت برای شرکت ها و افزایش تعرفه گمرکی بالای ذغال سنگ یادآورشده و از مسوولان گمرکات خواستند تا در قسمت رفع مشکلات شان با ایشان همکاری نمایند.

رئیس عمومی گمرکات، پس از استماع مشکلات و صحبت های تاجران، وعده همکاری خویش را در زمینه رفع مشکلات شان ابراز داشته و از تمام تاجران خواست تا در قسمت وارد نمودن اموال مورد نیاز کشور، روی کیفیت آن توجه جدی نمایند.

 

چهارشنبه، ۹ جوزا ۱۴۰۳