‎ملاقات معاون اول اتاق تجارت و سرمایه گذاری با تعدادی از مالکان تانک های تیل


‎محترم محمد یونس مهمند معاون اول اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، در حضورداشت محترم صمیم هاشمی مسوول دیپارتمنت روابط با دولت اتاق، با محترم حاجی مسعود راحت عضو هیات مدیره اتاق کندهار و تعدادی از مالکان تانک های تیل کابل ملاقات کرده و مشکلات شان را استماع نمود.

‎محترم مسعود راحت، در رابطه به چگونگی فعالیت تانک های تیل و عرضه خدمات شان، معلومات مفصل ارائه کرده، چالش های سد راه پمپ های تیل کابل را با معاون اول اتاق شریک ساخت.وی، از معاون اول اتاق تجارت و سرمایه گذای خواست تا مشکلات شان را با ارگان های ذیربط حکومت شریک ساخته و ملاقات های را جهت حل چالش ها، با رهبری معاونیت اداری ریاست الوزراء زمینه سازی نماید.

‎محترم محمد یونس مهمند، تشریف آوری صاحبان تانک های تیل کابل را خوش آمدید گفته، وعده سپرد که ملاقات آنها را با معاونیت اداری حکومت زمینه سازی مینماید. وی، از همکاری های همه جانبه اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان در راستای ایجاد تسهیلات ممکنه اطمینان داد.

 

یکشنبه، 6 جوزا 1403