کمک هیات رهبری اتاق تجارت و سرمایه گذاری نیمروز به سیلاب زدگان بغلان

محترمان: حاجی عبیدالله نورزی رئیس اتاق تجارت و سرمایه گذاری نیمروز، حاجی غلام محمد معاون اول هیات مدیره اتاق مذکور و حاجی محمد یوسف حبیب یار تاجر ملی به منظور غم شریکی و کمک به متضررین حوادت طبعی اخیر ولایت بغلان به آن ولایت سفر نموده و به تعدادی ۵۰۰ بوری آرد، ۵۰۰ بوری برنج و ۵۰۰ بوشکه روغن و همچنان شرکت نظیر احمد نورزاد به مبلغ یکصد هزار افغانی پول نقد به سیلاب زده گان این ولایت مساعدت نمودند.

 

سه شنبه، ۲۵ ثور ۱۴۰۳