ملاقات معاون اول اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان با سفیر جاپان مقیم کابل

محترم محمدیونس مهمند معاون اول اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان در حضورداشت محترم احمد فواد دوست عضو هیات مدیره اتاق با محترم تکایوشی کرومیا سفیر کشور جاپان در افغانستان ملاقات کرده و پیرامون موضوعات اقتصادی، بهبود روابط تجاری میان دو کشور و استفاده از فرصت های موجود بحث و تبادل نظر نمود.

محترم مهمند، از همکاری های همیشگی کشور جاپان و سهم فعال این کشور در تطبیق پروژه های زیربنایی و کمک های بشردوستانه به مردم افغانستان به ویژه به سیلاب زدگان اخیر در کشور قدردانی نموده، روی ایجاد هماهنگی های لازم در راستای بهبود روابط تجاری و سرمایه گذاری و همکاری های سفارت جاپان به تاجران افغان تاکید کرد.

آقای مهمند، شرایط عمومی کشور را برای سرمایه گذاری های مشترک در زمینه تطبیق پروژه های زیربنایی مساعد دانسته افزود: فرصت های سرمایه گذاری با منع کشت کوکنار، از بین رفتن فساد اداری و تامین امنیت سرتاسری در افغانستان افزایش یافته و باید از فرصت موجود استفاده حداکثر صورت گیرد. وی،از مقام سفارت جاپان خواست تا برای تاجران افغان در قسمت ایجاد تسهیلات لازم در زمینه صدور ویزه به تاجران افغان همکاری های لازم نمایند.

آقای تکایوشی ، از تلاش های رهبری سکتور خصوصی افغانستان مبنی بر ایجاد فرصت های سرمایه گذاری و اشتغال برای مردم افغانستان استقبال کرده و از همکاری های همه جانبه سفارت جاپان در قسمت رفع مشکلات تاجران در زمینه صدور ویزه اطمینان داد.

 

دوشنبه، 24 ثور 1403