اشتراک هیات رهبری اتاق تجارت و سرمایه گذاری در مراسم افتتاح نمایشگاه هفته صنعت

محترم محمد یونس مهمند معاون اول اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان در حالیکه محترمان: شیرین آغا سخی رئیس مالی هیات مدیره، خان جان الکوزی عضو هیات مدیره اتاق، وزیر صنعت و تجارت، معیینان وزارت خانه های سکتوری،‌ احمد شاه حکیمی معاون اول اتاق کابل و جمعی از تاجران و سرمایه گذاران کشور نیز حضور داشتند، در مراسم افتتاح نمایشگاه هفته صنعت که در شهر کابل برگزار گردید، اشتراک و رزید.

آقای مهمند، برگزاری همچو نمایشگاه ها را زمینه خوبی در راستای رشد و معرفی تولیدات داخلی، متحد ساختن سکتور خصوصی و مستحکم سازی روابط تجاری با کشور های منطقه و جهان خوانده و از تمام مردم کشور خواست تا بخاطر تقویت اقتصاد کشور و حمایت از سکتور خصوصی، از تولیدات داخلی استفاده نمایند.

معاون اول اتاق، منجمد بودن پول های تاجران افغان را ضربه بزرگ در رشد سکتور خصوصی افغانستان دانسته و از تمام کشورهای جهان به ویژه کشور های همسایه خواست تا در جهت رهایی پول های تاجران با ایشان همکاری نمایند.

آقای مهنمد، از همکاری اراکین بلند پایه حکومتی بابت حمایت شان از سکتور خصوصی کشور قدردانی کرده و خواهان همکاری های بیشتری آنان در قسمت توزیع زمین برای آنعده از فابریکات که در خارج از کشور فعالیت مینمایند و اکنون خواهان برگشت و سرمایه گذاری در افغانستان میباشند، گردید.

در اخیر، محترم محمد یونس مهمند و اعضای رهبری اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، از غرفه های تاجران و صنعتکاران که تولیدات داخلی شانرا به نمایش گذاشته بودند، دیدن نمودند.

 

دوشنبه، ۲۴ ثور ۱۴۰۳