برنامه آگاهی دهی خدمات قرضه های اسلامی در اتاق تجارت و سرمایه گذاری برگزار شد .

برنامه آگاهی دهی خدمات قرضه های اسلامی به منظور رشد و حمایت از متشبثین متوسط و کوچک از سوی شرکت محدود المسئولیت حمایت از تجارت های متوسط و کوچک، در حضور داشت محترم محمد انور عارفی معاون پالیسی و تخنیکی هیات عامل اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان و جمعی از تاجران و سرمایه گذاران کشور در تالار کنفرانس های اتاق برگزار گردید.

محترم محمد انور عارفی، ضمن ابراز قدردانی از مسوولان شرکت مذکور بابت تدویر همچو برنامه های آگاهی دهی، رشد سکتور خصوصی را وابسته به «بیع» حلال و اجتناب از«ربا» دانسته و از تمام تاجران و سرمایه گذاران اشتراک کننده خواست تا در کار های یومیه خویش احکام اسلامی را مراعات نموده و در معملات تجاری خویش از «بیع» سودی اجتناب ورزند. وی، از همکاری همه جانبه اتاق در زمینه تدویر برنامه های آگاهی دهی برای سکتور خصوصی اطمینان داد.

در این برنامه، پریزنتیشن معلوماتی از سوی مسوولان شرکت مذکور پیرامون چگونگی اخذ قرضه ها و خود داری از بیع سودی برای اشتراک کنندگان ارائه گردیده، تاجران و اشتراک کنندگان نیز نظریات و پیشنهادات خویش را ابراز داشتند.

 

پنج شنبه، 20 ثور 1403