انتقال اولین محموله سیروم های تولید شده در افغانستان به کشورهای عربی

محترم محمد یونس مهمند معاون اول اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان و محترم خانجان الکوزی عضو هیات مدیره اتاق، در حالیکه محترم نثار احمد تره کی رئیس شرکت «ملی شفاء فارما سیتیکل» و تعدادی از مقامات حکومتی و اعضای سکتور خصوصی نیز حضور داشتند، انتقال اولین محموله سیروم های تولید شده در شرکت «ملی شفاء فارما سیتیکل» به کشورهای عربی را طی مراسمی افتتاح نمودند.

آقای مهمند، آغاز صادرات سیروم های تولیده در فابریکات تولیدی افغانستان را یک گام مهم در راستای خودکفایی در بخش تولید ادویه به ویژه سیروم دانسته و از ارگان های ذیربط حکومتی خواست تا به خاطر حمایت از تولیدات داخلی، در قسمت افزایش تعرفه واردات محصولات مشابه که در افغانستان تولید می شوند، توجه جدی نمایند.

معاون اول اتاق، همچنان از رهبری سایر ارگان های حکومتی خواست تا در زمینه صدور جواز با آنعده از تاجران و سرمایه گذارانی که می خواهند فابریکات تولیدی و سرمایه های خود را از کشور های همسایه به افغانستان انتقال دهند، همکاری همه جانبه نمایند. وی، تاجران و سرمایه گذاران افغان را تشویق نمود تا با استفاده از فرصت موجود، در بخش های مختلف تولیدی در افغانستان سرمایه گذاری نمایند.

 

دوشنبه، ۱7 ثور ۱۴۰۳