ملاقات هیات رهبری اتاق تجارت و سرمایه گذاری با رئیس اتحادیه تاجران افغان مقیم ترکیه!

محترم محمد یونس مهمند معاون اول اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، در حضورداشت: محترم خانجان الکوزی عضو هیات مدیره اتاق با محترم عزت الله سادات رئیس اتحادیه تاجران افغان مقیم ترکیه، در دفتری مرکزی اتاق ملاقات کرده و پیرامون گسترش روابط تجارتی افغانستان با کشور های منطقه و سرمایه گذاری ها در کشور بحث و گفتگو نمود.

آقای مهمند، ضمن اظهار خوش آمدید به آقای سادات، روی اهمیت توسعه روابط تجاری با کشورهای منطقه به ویژه ترکیه صحبت نموده افزود: امنیت سرتاسری، از بین رفتن فساد اداری و منع کشت کوکنار فرصت خوبی را برای سرمایه گذاری ها در افغانستان و توسعه روابط تجاری میان افغانستان و کشور های منطقه و جهان مساعد ساخته است. وی، و از آقای سادات خواست که تاجران افغان مقیم ترکیه و تاجران ترکی را تشویق به برگزاری نمایشگاه های مشترک، سرمایه گذاری ها و نشست های تجارتی با تاجران افغان بنماید.

آقای سادات، با ابراز قدردانی از کارکردها و دستاورد های اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان که طی سالیان متمادی در کشور انجام داده است و همواره به مشکلات سکتور خصوصی و تاجران کشور رسیده گی کرده است، از همکاری همه جانبه خویش در قسمت تشویق تاجران افغان مقیم ترکیه و همچنان تاجران ترکی جهت سرمایه گذاری ها و تدویر نمایشگاه های مشترک میان افغانستان و ترکیه اطمینان داد.

 

یکشنبه، ۱۶ ثور ۱۴۰۳