ملاقات هیات رهبری اتاق تجارت و سرمایه گذاری با سرپرست بخش سیاسی دفتر یوناما

محترم توکل احمدیار رئیس عمومی اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان در حضورداشت محترمان: ذکریا بریالی، خانجان الکوزی، سیدپرویز سادات هوفیانی، ضیاءالدین اچکزی، احمد فواد دوست و احمدشکیب احمدیار اعضای هیات مدیره اتاق و همچنان احمدشاه حکیمی معاون اول اتاق تجارت و سرمایه گذاری ولایت کابل،آرین عظیمی تاجرملی با محترم سکات سمیت سرپرست بخش سیاسی دفتر یوناما و تیم همراه شان ملاقات کرده پیرامون چالش های موجود تجارت و سرمایه گذاری در افغانستان و شناسایی راه حل های آن بحث و تبادل نظر نمود.

رئیس عمومی اتاق تجارت و سرمایه گذاری، از تلاش های دفتر یوناما در جهت حمایت از سکتور خصوصی افغانستان استقبال و قدردانی کرده و نقش یوناما را در احیای وضعیت اقتصادی، بهبود روابط داد و‌ ستد منطقه یی و ایجاد هماهنگی های لازم با کشور های منطقه ارزنده تلقی نمود.

آقای احمدیار، ضمن تشریح برنامه های اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان و دستاورد های آن، به ویژه طی سه سال گذشته، از رهبری‌ دفتر یوناما خواست تا با در نظرداشت اهمیت سکتور خصوصی با اتاق تجارت و سرمایه گذاری در راستای حل مشکلات سکتور خصوصی همکاری های لازم را نماید.

محترم خانجان الکوزی، چالش های عمده اعضای سکتور خصوصی، از جمله عدم صدور ویزه از سوی برخی‌کشور‌های جهان و همچنان مشکلات ترانزیتی با کشور پاکستان را یادآوری کرده و از سرپرست بخش سیاسی دفتر یوناما خواست تا با ایجاد هماهنگی های لازم با کشور های جهان تسهیلات ممکنه را برای تاجران افغان به میان آورد.

محترم خانجان الکوزی، افغانستان را یکی از کشور های مهم در قسمت ترانزیت منطقه یی خوانده و روی تسریع روند ترانزیت و اتصال منطقه یی با همکاری دفتر یوناما تاکید کرد.

محترم سکات سمیت، از تلاش های رهبری سکتور خصوصی به ویژه اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان در زمینه مدیریت شرایط عمومی اقتصادی کشور به ویژه طی سه سال گذشته قدردانی کرده و وعده سپرد تا مشکلات اعضای سکتور خصوصی را در سطح بین‌المللی مطرح نموده و راه های حل معقول جستجو خواهد کرد.

آقای سمیت، از برگزاری نشست محوری مرتبط به وضعیت افغانستان در دوحه قطر خبر داده و افزود که یکی از موضوعات اساسی این نشست، موضوع سکتور خصوصی افغانستان، شناسایی چالش ها و راه حل های موجود آن خواهد بود.

 

سه شنبه، ۱۱ ثور ۱۴۰۳