نشست تواصل تجاری میان تاجران افغانستان – ایران برگزار گردید.

محترم محمد یونس مهمند معاون اول اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان که جهت اشتراک در نمایشگاه بین المللی ایران به آنکشور سفر نموده بود، در حالیکه محترمان: جان آقا صادقی عضو هیات مدیره اتاق، معین خوافی اتشه تجاری افغانستان در ایران، سلیمان خیل رئیس اتاق افغانستان- ایران، آقای هاشمی رئیس روابط بین الملل اتاق هرات، نجیب الله فضلی مسوول منابع بشری اتاق، زنان متشبث، تاجران و سرمایه گذاران مطرح کشور، ایشان را همراهی میکردند، در نشست تواصل تجاری میان تاجران افغانستان – ایران که با حضور داشت محترم خلیل قیام رئیس اتاق تجارت و صنعت ایران، محترم محمود سیادت رئیس اتاق تجارت ایران – افغانستان، برگزار شد، اشتراک ورزیده و روی توسعه روابط تجارتی و همکاری های مشترک میان سکتور خصوصی دو کشور تاکید ورزید.

آقای قیام، ضمن اظهار خوش آمدید به معاوان اول اتاق و اشتراک کننده گان این نشست، کاهش تعرفه بالای کالاهای تجارتی کشورایران از سوی حکومت افغانستان را زمینه خوبی در جهت گسترش روابط تجارتی میان دو کشور خوانده و از همکاری خویش در قسمت تشویق تاجران ایرانی در زمینه سرمایه گذاری در افغانستان، اطمینان داد.

آقای مهمند، ضمن ابراز قدردانی بابت تدویراین نشست، وضعیت فعلی افغانستان را فرصت خوبی برای سرمایه گذاری در کشور دانسته و از رئیس اتاق تجارت ایران خواست تا در قسمت تشویق تاجران ایرانی در زمینه سرمایه گذاری های مشترک با تاجران افغان در سکتور های معدن و میکانیزه سازی زراعت با ایشان همکاری نماید.

 

دوشنبه، 10 ثور 1403