مساعدت اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان به مهاجرین برگشت کننده افغان از پاکستان

اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، ضمن عرضه خدمات تجاری و سرمایه گذاری به تاجران و سرمایه گذاران کشور، همیشه تلاش ورزیده است تا در حالات اضطرار کمک های بشر دوستانه سکتور خصوصی را به مردم بی بضاعت و آسیب دیده کشور برساند.

به ادامه کمک های اخیر اتاق به مهاجران عودت کننده در گذرگاه های تورخم و سپین بولدک، این بار نیز کمک نقدی به مبلغ بیش از ۷.۵ میلیون افغانی را برای مهاجران برگشت کننده از پاکستان در گذرگاه سپین بولدک تحت رهبری محترم ضیاءالدین اچکزی عضو هیات مدیره اتاق و در گذرگاه تورخم تحت رهبری محترم خان محمد سرفراز باز رئیس دالانشای اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، توزیع نمود.

محترم سرفراز باز، حین توزیع این کمک ها، گفت: اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان به مبلغ ۷.۵ میلیون افغانی را به بیش از ۷۵۰ فامیل در دو گذرگاه با هماهنگی کمیسیون عالی مهاجرین وعودت کنندگان به گونه شفاف و عادلانه توزیع می نماید. اتاق همواره تلاش خواهد کرد تا کمک های بیشتر سکتور خصوصی را به هموطنان نیازمند فراهم نماید.

آقای باز، اخراج مهاجرین افغان از سوی دولت پاکستان را خلاف حقوق بشر و قوانین مهاجرت عنوان کرده و از تمام تاجران و سرمایه گذاران کشور خواست تا دست به دست هم داده با هموطنان برگشت کننده خویش مساعدت های مالی و مواد اولیه نمایند. وی همچنان از کارکرد نیک و پروسه شفاف کمیسون عالی مهاجرین و عودت کنندگان نیز قدردانی نمود.

شنبه، ۲۷ عقرب ۱۴۰۲