ملاقات هیات رهبری اتاق تجارت و سرمایه گذاری با واردکنندگان شیرخشک

محترم خیرالدین مایل احمدی معاون تجارتی اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، محترم شیرین آغا سخی رئیس مالی هیات مدیره اتاق و محترم محمد انورعارفی معاون پالیسی و تخنیکی و همچنان سرپرست ریاست هیات عامل اتاق، با تاجران واردکننده شیرخشک در دفتر مرکزی اتاق ملاقات کرده و پیرامون افزایش تعرفه گمرکی بحث و تبادل نظر نمودند.

واردکنندگان شیرخشک، مشکلات شانرا در قسمت افزایش تعرفه گمرکی بالای واردات شیرخشک از سوی معینیت گمرکات عوایدی وزارت مالیه با رهبری اتاق شریک کرده و خواهان همکاری همه جانبه اتاق در قسمت حل مشکلات شان گردیدند.

محترم خیرالدین مایل، اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان را حامی مهم سکتور خصوصی کشور عنوان کرده و از وارد کنندگان خواست که پیشنهادات و مشکلات شانرا به شکل کتبی به اتاق بسپارند تا اتاق مشکلات شانرا با ادارات ذیربط حکومتی مطرح نماید.

محترم شیرین آغاسخی، استفاده از تولیدات داخلی را گامی بسوی خود کفایی کشور دانسته و از همکاری همه جانبه اتاق در راستای حل مشکلات فوق اطمینان داد.

سه شنبه، ۲۳ عقرب ۱۴۰۲