ملاقات معاون اول اتاق تجارت و سرمایه گذاری با صادر کنندگان سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی کشور

محترم محمد یونس مهمند معاون اول اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، با نمایندگان شرکت های صادرکننده در بخش سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی در دفتر مرکزی اتاق ملاقات کرده و پیرامون کاهش مالیات بالای فعالیت شرکت های مذکور بحث و گفتگو نمود.

 صادرکنندگان سنگهای قیمی و نیمه قیمتی، مشکلات عمده شانرا در قسمت افزایش مالیات بالای صادرات سنگ های قیمتی به ویژه لاجورد با رهبری اتاق نموده و خواهان همکاری همه جانبه اتاق در زمینه کاهش مالیات بالای صادرات سنگهای فوق الذکر گردیدند.

 آقای مهمند، ضمن اظهار خوش آمدید به نمایندگان شرکت های صادرکننده در بخش سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی، اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان را خانه مشترک تمام تاجران و سرمایه گذاران کشور خوانده و از همکاری همه جانبه اتاق در راستای حل مشکلات شان اطمینان داد.

چهارشنبه، ۱۷ عقرب ۱۴۰۲