ملاقات معاون اول هیات مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان با رئيس عمومی تجارت وسرمایه گذاری کشور چین CCPIT

محترم محمدیونس مهمند، معاون اول هیات مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان در حضورداشت محترم امید غفورزی مسوول دیپارتمت روابط بین الملل اتاق با محترم ژو جیو رئيس عمومی تجارت وسرمایه گذاری کشور چین به گونه آنلاین ملاقات کرده و پیرامون چگونگی اشتراک در نشست تجارتی که در آن کشور برگزار میگردد بحث و تبادل نظر نمود.

آقای مهمند، کشور چین را یکی از شرکای عمده تجاری افغانستان دانسته و از رئیس تجارت و سرمایه گذاری چین خواست تا سرمایه گذاران چین را تشویق به سرمایه گذاری در افغانستان نماید. وی، همچنان فضای کشور را برای سرمایه گذاری های بزرگ مساعد عنوان کرده و خواستار سرمایه گذاری مشترک سرمایه گذاران دو کشور در پروژه های زیربنایی از جمله: استخراج معادن، میکانیزه سازی زراعت، ترانزیت و صنعت در افغاستان گردید.

آقای مهمند، روی امضاء تفاهم نامه همکاری میان اتاق تجارت وسرمایه گذاری افغانستان و نهاد متذکره تاکید ورزیده و از اشتراک هیات تجاری افغانستان به رهبری اتاق تجارت وسرمایه گذاری اطمینان داد.

رئیس CCPIT، در رابطه به نشست تجاری که به میزبانی کشور چین در آینده نزدیک برگزار میگردد معلومات مفصل ارائه نموده و خواهان اشتراک هیات تجاری افغانستان در آن گردید.وی، وعده سپرد تا تاجران افغانستان را از طریق برگزاری کنفرانس های تواصل تجارتی با همتاهای چینایی شان وصل نموده و روند تجارت وسرمایه گذاری را تسریع نمایند.

پنجشنبه، ۴ جوزا ۱۴۰۲