اشتراک معاون اول هیات مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری در کنفرانس خبری و مراسم آغاز مجدد پرواز های کابل- ارومچی

محترم محمد یونس مهمند، معاون اول هیات مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، در کنفرانس خبری و مراسمی که به منظور آغاز مجدد پرواز های کابل-ارومچی برگزار شده بود، اشتراک ورزیده و از تلاش های رهبری وزارت ترانسپورت و هوانوردی و د آریانا افغان هوایی شرکت قدردانی کرده و از مدیریت خردمندانه مسوولان میدان هوایی بابت عرضه خدمات همه جانبه شان در قسمت انتقالات اقلام صادراتی اعضای سکتور خصوصی تشکری نمود.

محترم محمد یونس مهمند، از د آریانا افغان هوایی شرکت به عنوان شرکت ملی یاد نموده و از عرضه خدمات شبانه روزی این شرکت با وجود محدودیت های متنوع در دوسال گذشته ابراز تشکری و قدردانی کرده، روی استفاده از شرکت متذکره جهت انتقالات اموال صادراتی کشور به خارج تأکید ورزید.

معاون اول هیات مدیره اتاق، ضمن استقبال از ایجاد تسهیلات و تغییرات مثبت در قسمت صدور ویزه برای تاجران کشور توسط سفارت چین و تسریع روند صادرات و واردات میان دو کشور، از رهبری سفارت چین خواست که در قسمت تسریع عرضه خدمات صدور ویزه به تاجران کشور توجه نموده تا صادرات افغانستان به ویژه، صادرات شکرپاره، ریحان و تخم آب گردان به کشور چین در پهلوی اقلام دیگر، بیشتر گردد.

آقای مهمند، از مسوولان سفارت چین خواست تا در قسمت ایجاد هماهنگی میان اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان و اتاق تجارت وسرمایه گذاری کشور چین به منظور امضأ تفاهم نامه، همکاری نموده تا به وسیله آن فرصتی برای بهبود روابط تجارتی مساعد گردد. وی، از تلاش های رهبری وزارت خارجه کشور و نهاد های مرتبط دیگر در زمینه عرضه خدمات مربوطه به تاجران کشور قدردانی کرده و روی آزاد سازی پول های منجمد شده مردم افغانستان از سوی جامعه جهانی و تشریک مساعی سرمایه گذاران کشور در قسمت تطبیق پروژه های بزرگ تأکید ورزید.

آتشه تجارتی کشور چین، از همکاری های خویش در زمینه ایجاد تسهیلات بیشتر مرتبط به صدور ویزه به تاجران افغانستان اطمینان داده و خواهان روابط تجارتی مبتنی بر نتیجه میان دو کشور گردید.

چهارشنبه، ۳ جوزا ۱۴۰۲