استقبال هیات رهبری اتاق تجارت وسرمایه گذاری از فرمان اخیر حکومت در زمینه کاهش مالیات

طی تلاش های اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان و نشست های متعدد میان نمایندگان سکتور خصوصی و وزارت محترم مالیه جهت تجدید نظر درقوانین مالیات و کاهش درمالیات سکتور خصوصی کشور، فرمانی از طرف مقام معظم رهبری امارت اسلامی افغانستان توشیح گریدیده که بیانگر کاهش در مالیات سکتور خصوصی افغانستان می‌باشد، از این جهت هیات رهبری اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان کنفرانس مطبوعاتی را در حضور داشت محترمان: محمد یونس مهمند، معاون اول هیات مدیره اتاق، خانجان الکوزی عضو هیات مدیره، میرویس هوتک سرپرست هیات عامل اتاق، برخی از تاجران و روسای  اتحادیه های گوناگون برگزار و از فرمان مقام معظم حکومت مبنی بر کاهش مالیات اسقبال و قدردانی نمود.

محترم محمدیونس مهمند، ضمن استقبال از فرمان متذکره در راستای ایجاد تسهیلات مالیاتی، از پرداخت مالیاتی به عنوان یکی از شاخص های عمده در حکومتداری یاد نموده و ازتمام تاجران وسرمایه گذاران کشور خواست تا در قسمت پرداخت های مالیاتی شان سعی و تلاش نمایند و در رشد اقتصادی کشور سهم  بگیرند.

آقای مهمند، از ایجاد کمیته بررسی و ارزیابی مالیات که در آن اعضای اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان و اراکین بلند پایه وزارت های سکتوری حکومت حضور دارند، خبر داده گفت: بادرنظر داشت مشکلات موجود در زمینه پرداخت های مالیاتی، کمیته متذکره تلاش خواهد نمود تا طرح های همه جانبه را در تبانی با اعضای سکتور خصوصی کشور ساخته و پروسه پرداخت مالیات را بیشتر از پیش تسهیل نماید.

محترم خانجان الکوزی، از صنعت کاران و تولیدکنندگان کشور خواست تا با در نظرداشت کاهش قابل ملاحظه در قسمت مالیات شان به تولید کالاهای با کیفیت توجه نمایند. وی، مشکلات و چالش های تاجران در زمینه مالیات و شیوه پرداخت آنرا قابل درک دانسته و از حکومت خواست تا مالیه کالاهای وارداتی را بشکل یکبار محاسبه نمایند تا از ضیاع وقت و مشکلات بیشتر جلوگیری گردد.

یکشنبه،‌ ۳۱ ثور ۱۴۰۲