ملاقات هیات رهبری اتاق تجارت وسرمایه گذاری افغانستان با مسوولان معینیت گمرکات وزارت مالیه

محترم محمدیونس مهمند، معاون اول هیات مدیره اتاق تجارت وسرمایه گذاری افغانستان درحالیکه محترمان: عصمت الله وردگ عضو هیات مدیره، عبدالمتین قلندری منشی هیات نظار و رئیس اتاق غزنی و برخی از تاجران تولید کننده و صادرکننده بطری نیزحضور داشتند، با مسوولان معینیت گمرکات وزارت مالیه ملاقات کرده و پیرامون تعیین نرخ تعرفه صادرات بطری مستعمل بحث وتبادل نظر نمود.

آقای مهمند، از تولیدات داخلی به ویژه در بخش تولید بطری های مختلف ابراز حمایت کرده و روی بلند بردن کیفیت و ظرفیت تولید بطری در داخل کشور تاکید ورزید. وی،‌ نقش تاجران بطری را در تامین نیازمندی این محصول در بازار مهم خوانده و از مسوولان معینیت گمرکات خواستار ایجاد توازن در زمینه تعیین نرخ تعرفه گمرکی مناسب گردید، تا از یک طرف باعث تشویق تولیدات داخلی گردیده و از جانب دیگر تاجران سرب بطری های استهلاک شده بتوانند با پرداخت تعرفه مناسب به صادرات خویش ادامه دهند.

معاون اول هیات مدیره اتاق، در رابطه به میکانیزمی که از طرف اتاق در راستای ایجاد تسهیلات بیشتر برای تاجران صادرکننده سرب بطری های استهلاک شده تدوین گردیده است، معلومات ارایه کرده، افزود: اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان طی نشست های جداگانه با صادرکنندگان و تولیدکنندگان بطری روی افزایش تعرفه صادراتی بالای سرب بطری های استهلاک شده تآکید ورزیده است.

مسوولان معینیت گمرکات وزارت مالیه، پس از استماع صحبت های هیات رهبری اتاق، صادرکنندگان و تولیدکنندگان داخلی بطری، روی تعیین نرخی که از طرف هیات مشترک که متشکل از تولیدکنندگان داخلی و تاجران بودند، موافقت خویش را ابراز کردند.

چهارشنبه، ۲۷ ثور ۱۴۰۲