اشتراک هیات رهبری اتاق تجارت وسرمایه گذاری در نشستی مطبوعاتی به منظور ایجاد تسهیلات امور مالیاتی

هیات رهبری اتاق تجارت وسرمایه گذاری افغانستان، محترمان: محمد یونس مهمند معاون اول هیات مدیره اتاق تجارت وسرمایه گذاری افغانستان، خان محمد سرفراز باز رئیس دارالانشای هیات مدیره، شیرین آغاسخی رئيس مالی هیات مدیره، خان جان الکوزی عضو هیات مدیره اتاق درحالیکه محترمان: عبدالسلام حنفی معاون اداری ریاست الوزراء،‌ نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت، احمد شاه حکیمی سرپرست اتاق تجارت وسرمایه گذاری کابل، مقامات بلند رتبه حکومتی، اعضای رهبری اتاق های زراعت، معادن وصنعت، تاجران و سرمایه گذاران کشور نیزحضور داشتند، در نشستی که به منظور ایجاد تسهیلات امور مالیاتی تدویر یافته بود، اشتراک نمودند.

محترم محمد یونس مهمند، ضمن ابراز قدردانی از رهبری وزارت محترم مالیه در زمینه ایجاد تسهیلات امور مالیاتی و ایجاد میکانیزم معیاری از سوی حکوت برای تاجران وسرمایه گذاران کشور، پیشرفت و انکشاف یک کشور را وابسته به تسهیلات در امور مالیاتی، ترانزیت،‌ صنعت و زراعت دانسته و از مقامات ذیربط حکومتی خواست تا با سکتورخصوصی کشور همکاری بیشتری داشته باشند.

آقای مهمند، خواهان ایجاد بسته های تشویقی برای سکتورهای خصوصی به ویژه سکتورهای تولیدی از سوی حکومت گردیده وهمکاری همه جانبه اتاق را در راستای حل مشکلات قانونی تاجران و سرمایه گذاران کشور ابراز داشت.

معاون اول هیات مدیره اتاق، از همکاری اتاق در زمینه تشویق تاجران به منظورایجاد سرمایه گذاری در پروژه های زیربنایی، معادن و سایر پروژه های عام المنفعه اطمینان داد.

دوشنبه، ۲۵ ثور ۱۴۰۲