ملاقات هیات رهبری اتاق تجارت وسرمایه گذاری افغانستان با آمر تجارتی ریاست پاسپورت

محترم خیرالدین مایل احمدی معاون تجارتی هیات مدیره، درحالیکه محترمان: انجنیر سیدجاوید برهان رئیس روابط بین الملل هیات مدیره و میرویس هوتک سرپرست ریاست هیات عامل نیز حضور داشتند با محترم قاری ضیاءالرحمن امرتجارتی ریاست پاسپورت در دفتری مرکزی اتاق دیدارکرده و پیرامون مشکلات تاجران در زمینه اخذ پاسپورت، بحث وتبادل نظر نمودند.

محترم خیرالدین مایل، مشکلات تاجران در راستای اخذ پاسپورت تجارتی و سیاحتی وهمچنان اخذ پاسپورت برای فامیل های ایشان را با محترم قاری ضیاءالرحمن شریک ساخته و از ایشان خواست تا در زمینه صدور پاسپورت برای تاجران تسهیلات بیشتری را در نظرگیرند.
 
 محترم ضیاءالرحمن، پس از استماع صحبت های رهبری اتاق، همکاری خود را در راستای تسهیلات بیشتر برای تاجران افغان وعده سپرده و اطمینان داد که مشکلات تاجران را با مقامات ذیصلاح آن اداره شریک ساخته و در جهت حل آن هر نوع  همکاری لازم را خواهند نمود.