اشتراک هیات رهبری اتاق تجارت وسرمایه گذاری در نمایشگاه عشق آباد و دیدار با مقامات ترکمنستان

هیات رهبری اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، به دعوت رسمی جمهوری ترکمنستان جهت اشتراک به نمایشگاه عشق آباد و ملاقات با مقامات آن کشور به ترکمنستان سفر نمود. این سفر که تحت ریاست محترم محمد یونس مهمند، معاون اول هیات مدیره اتاق و معاونیت ایشان محمد یونس قاضی زاده رئیس اتاق تجارت وسرمایه گذاری هرات، در حالیکه محترمان: محمد داود یوسفزی، عصمت الله وردگ عضوهیات مدیره اتاق، عبدالمتین قلندری منشی هیات نظار و رئیس اتاق غزنی، فضل محمد صابر سرپرست سفارت افغانستان، سید فرید هاشمی رئیس اتاق فاریاب، عبدالمجید نیازی رئیس اتاق اندخوی، فیض محمد خافی و عبدالله دشتی معاون اتاق هرات نیز ایشان را همراهی می کردند، در مراسم افتتاح نمایشگاه تولیدات ترکمنستان و نشست های بعدی با مقامات آنکشور، اشتراک نمودند.

 در مراسم افتتاح این نمایشگاه، از جانب حکومت ترکمنستان محترم عطابایوف معاون اول ریاست جمهوری و همچنان رئیس شورای کابینه آنکشور، محترم محمد رشیدوف عَوِض گلدی یویچ مردوف وزیر خارجه ترکمنستان و محترم دولت رئیس اتحادیه تاجران و صنعت کاران اشتراک و سخنرانی نمودند.

همچنان در نشستی که بعداً با اشتراک مقامات فوق الذکر ترکمنستان و هیات رهبری اتاق تجارت وسرمایه گذاری افغانستان برگزار شد، محترم محمد یونس مهمند، در مورد روابط حسنه ونیک ترکمنستان با افغانستان طی سالیان متمادی، همچنان تامین امنیت سرتاسری، توقف کامل کشت کوکنار و از بین رفتن فساد اداری در کشور یادآوری کرده و ضمن ارائه معلومات در رابطه به صادرات افغانستان از جمله سنگ  مرمر، با استفاده از فرصت های موجود خواهان تحکیم روابط بیشتر در عرصه های مختلف تجاری و سرمایه گذاری گردید.

در این نشست، روی ایجاد اتاق مشترک افغان - ترکمن و برداشتن گام های عملی در این راستا، همچنان پیرامون ایجاد تسهیلات در بنادر گمرکی برای تاجران افغان، سهولت های بانکی درجهت داد و ستد، سرمایه گذاری های مشترک، ایجاد شرکت ترانزیتی میان افغانستان و ترکمنستان و دعوت تاجران و سرمایه گذاران ترکمنی به نمایشگاه بزرگ افغانستان، بحث صورت گرفت.

اعضای هیات رهبری اتاق تاکید کردند که باید پیش نویس اساسنامه و تفاهمنامه اتاق افغانستان – ترکمنستان ترتیب گردد و جانب اتاق افغانستان روی تشکیل اتاق مشترک و دیپارتمنت توسعه و تحقیق تجارتی بحث خود را آغاز نموده است و آمادگی آنرا دارد تا اتاق مشترک ایجاد گردد.
مقامات رهبری ترکمنستان نیز بر تحکیم مناسبات دوستانه دو کشور و توسعه روابط تجاری – اقتصادی تاکید ورزیده، وعده سپردند که در راستای توسعه تجارت و سرمایه گذاری های مشترک و همچنان ایجاد تسهیلات گمرکی و ترانزیتی هر نوع همکاری لازم را خواهند نمود.