ملاقات هیات رهبری اتاق تجارت وسرمایه گذاری افغانستان با تاجران افغان مقیم ترکمنستان

محترم محمد یونس مهمند، معاون اول هیات مدیره اتاق تجارت وسرمایه گذاری افغانستان، طی سفر رسمی خویش به کشور ترکمنستان در حالیکه محترمان: عصمت الله وردگ عضو هیات مدیره اتاق مرکز، محمد یونس قاضی زاده رئیس هیات مدیره اتاق هرات و فیض محمد خافی یکی از تاجران مطرح کشور نیز ایشان را همراهی میکردند، با برخی از تاجران افغان مقیم ترکمنستان ، دیدار نمود.

در این نشست، که سرپرست سفارت افغانستان مقیم  ترکمنستان نیز حضور داشت، ایشان، ایجاد تسهیلات لازم تجارتی،‌ توسعه تجارت میان دو کشور و معیاری سازی خدمات ترانزیتی را از اولویت های کاری خویش دانسته و از همکاری همه جانبه سفارت افغانستان با وزارت خارجه ترکمنستان در زمینه صدور ویزه کشور ترکمنستان به تاجران افغان وعده نمود.

محترم محمد یونس مهمند، با یادآوری از روابط حسنه ونیک ترکمنستان با افغانستان درعرصه های مختلف تجارتی،‌ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی طی سالیان متمادی، ترکمنستان را کشور دوست و برادر دیرینه مردم افغانستان خطاب نموده و روی تحکیم و توسعه روابط دو کشور به ویژه در عرصه های تجارت و سرمایه گذاری تاکید نمود. وی، از تاجران افغان مقیم آن کشور خواست که مشکلات عمده سد راه خویش را شناسایی نموده در هماهنگی اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان و سفارت افغانستان در عشق آباد، با مسوولان اتاق تجارت ترکمنستان در میان گذاشته و در جهت رفع مشکلات موجود تلاش صورت گیرد.
 
تاجران افغان، از تشریف آوری معاون اول هیات مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری کشور و تیم همراه شان ابراز امتنان نموده و همچون سفرها را در بهبود روابط اقتصادی و تجارتی میان دو کشور،‌ شناسایی فرصت های موجود در زمینه های تجارت و سرمایه گذاری و همچنان از بین بردن چالش های تجارتی مهم عنوان کردند.