ملاقات هیات رهبری اتاق تجارت و سرمایه گذاری با نماینده اداره CIPE

محترم خیرالدین مایل احمدی معاون تجارتی هیات مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری، در حالیکه محترم خانجان الکوزی عضو هیات مدیره و محترم میرویس هوتک سرپرست ریاست هیات عامل اتاق نیز حضور داشتند با محترم ایمل شیرزاد نماینده اداره CIPE دیدار نموده و در رابطه به چگونگی تعدیلات در قانون مالیات بر عایدات، شناسایی اولویت های خدمات تجارتی و جستجوی راه های معقول جهت از بین بردن چالش ها از طریق راه اندازی کنفرانس بزرگ، بحث و تبادل نظر نمود.

محترم خیرالدین مایل احمدی، عدم صدور ویزه توسط کشورهای خارجی برای تاجران افغان، عدم دسترسی تاجران و شرکت های خصوصی به سپرده های بانکی شان و بلند بودن نرخ کمیشن بابت انتقالات پولی را از مشکلات عمده عنوان نمود. وی،‌ نقش اداره CIPE را در ایجاد هماهنگی میان سکتور خصوصی و نهاد های بین‌المللی در جهت رفع مشکلات تاجران مهم توصیف کرده و از تعهد اتاق در راستای همکاری با اداره متذکره اطمینان داد.

محترم خانجان الکوزی،‌ روی همکاری اداره(CIPE) در راه اندازی کنفرانس بزرگ میان تاجران و سرمایه گذاران داخلی، تاکید ورزیده و برگزاری چنین کنفرانس را برای شناسایی چالش و اولویت ها در زمینه داد وستد و جلب سرمایه گذاری ها برای ساخت و ساز زیربناها، مهم خواند.

محترم میرویس هوتک، از همکاری همه جانبه اتاق تجارت و سرمایه گذاری جهت ایجاد هماهنگی های بیشتر در راستای تدویر کنفرانس بزرگ با اشتراک تاجران و سرمایه گذاران کشور اطمینان داد.

محترم ایمل شیرزاد،‌ از علاقمندی اداره (CIPE) جهت کمک به اعضای سکتور خصوصی کشور در موارد فوق الذکر یادآوری نموده گفت: اداره (CIPE) در تلاش است تا چگونه بتواند در بخش تجارت وسرمایه گذاری و راه اندازی سیمینار های آموزشی در رابطه به قوانین مالیات، برنامه های موثری را در هماهنگی اتاق تجارت وسرمایه گذاری افغانستان روی دست گیرد.