معاون اول هیات مدیره اتاق تجارت وسرمایه گذاری از اکادمی آموزش های رانندگی کشور قطر دیدار نمود

محترم محمد یونس مهمند، معاون اول هیات مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، درجریان سفر خویش به کشورقطر در حالیکه سرپرست اتاق تجارت و سرمایه گذاری قطر همراهی شان میکرد، از بخش های مختلف اکادمی آموزش های رانندگی، ترانزیتی و ترانسپورتی کشور قطر، دیدارنمود.

مسوول اکادمی آموزش های رانندگی در رابطه به بخش ها و خدمات مختلف این اکادمی معلومات ارائه نموده گفت: اکادمی آموزش های رانندگی با داشتن جواز فعالیت معتبر که در تمام کشورهای جهان قابل قبول می‌باشد و خدمات معیاری را برای مشتریان عرضه می‌نماید که با ارائه بسته های آموزشی برای رانندگان، آنها را قادر به عرضه خدمات معیاری در زمینه رانندگی و ترانسپورتی می‌سازد‌.
 
آقای مهمند، آموزش های رانندگی را جهت معیاری سازی و تسهیلات خدمات ترانسپورتی نیاز اساسی دانسته و در رابطه به سکتور ترانسپورت کشور معلومات ارائه نموده گفت: اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان عضو سیستم جهانی (IRU) بوده و برنامه ایجاد اکادمی سیستم (TIR) در افغانستان را روی دست داشته تا برای کسانیکه در این راستا مصروف فعالیت اند آموزش های لازم داده شود. وی، از مسوولان اکادمی آموزش های رانندگی خواست تا در بخش ارتقای ظرفیت کارگران، شناسایی و از بین بردن مشکلات ترانزیتی و معیاری سازی خدمات  سیستم (TIR) کشور همکاری تخنیکی نمایند. وی، همچنان خواستار راه اندازی ورکشاپ ها برای افغان های که در بخش سیستم (TIR) مشغول به کار اند، گردیده تا به کشور قطر آمده و آموزش های حرفوی در این زمینه را فرا گیرند.