ملاقات معاون اول هیات مدیره اتاق تجارت ‌وسرمایه گذاری افغانستان با مسوول برنامه های اقتصادی دفتر یوناما در کابل

محترم محمد یونس مهمند، معاون اول هیات مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان در حضورداشت محترم محمد گردیزی عضو هیات مدیره، با خانم دینای بوگاس مسوول برنامه های اقتصادی دفتر یوناما در کابل ملاقات کرده و پیرامون فرصت های سرمایه گذاری، اهمیت زراعت، استخراج معادن، مشکلات ایجاد شده ناشی از منجمد شدن پول مردم افغانستان توسط جامعه جهانی و برخی مسایل دیگر بحث نمود.
 
آقای مهمند، ضمن قدردانی از کمک های همیشگی دفتر یوناما به مردم افغانستان، روی همکاری های این دفتر در بخش میکانیزه شدن زراعت، ساخت فابریکات جهت پروسس پنبه، سهل سازی انتقالات پولی به خارج ازکشور به منظور تجارت، تاکید ورزید.
 
محترم مهمند، از تأمین امنیت سرتاسری جهت بسترسازی تجارت و سرمایه‌گذاری اطمینان داد و از پیشرفت های اخیر چون: بازگشایی دهلیزهای هوایی، افزایش صادرات کشور، منع کامل کشت کوکنار که فرصت های زیادی را برای زراعت سایر محصولات فراهم کرده است و برخی دستاورد های دیگر یادآوری نمود.
 
آقای مهمند، موضوع عدم به رسمیت شناختن افغانستان توسط ملل متحد را از چالش بزرگ فرا راه، توسعه تجارت، رشد اقتصادی و روابط با دنیا دانست.
خانم دینای بوگاس، همکاری جامعه جهانی را روی افزایش تجارت وسرمایه گذاری جهت توسعه اقتصادی کشور مهم دانسته افزود: ما در پهلوی کمک های بشردوستانه مصمم استیم تا در بخش های زیربنایی، ایجاد فرصت های شغلی به مردم افغانستان و تولید انرژی، همکاری نمایم.