اشتراک هیات رهبری اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان در مراسم افتتاحیه لوحه های رهنمایی مسیر شاهراه کابل - کندهار

محترم محمد یونس مهمند، معاون اول هیات مدیره و محترم خانجان الکوزی عضو هیات مدیره، در حضورداشت محترم مولوی سعدالدین سعید معین وزارت اطلاعات و فرهنگ و محترم محمد یوسف مهمند رئیس شرکت لایف ستارگروپ در مراسم افتتاحیه لوحه های رهنمایی مسیر شاهراه کابل- کندهار اشتراک نمودند.
 
محترم محمدیوسف مهمند، در رابطه به ابتکار شرکت لایف ستار درزمینه نصب لوحه های رهنمایی مسیر شاهراه کابل- کندهار معلومات ارایه نموده گفت: به منظور ایجاد آگاهی عامه از مسیر این شاهراه بزرگ، با ذکر اسمای الله(ج) تلاش نمودیم تا هموطنان ما در مسیر سفر خود بتوانند مسیر طی شده و باقی مانده، نام های محلات و فاصله زمینی را به حساب کیلومتر خوبتر شناسایی نمایند.
 
محترم مولوی سعدالدین سعید، نقش چنین لوحه ها را در زمینه آگاهی عامه برای مسافرین شاهراها مهم دانسته و از ابتکار شرکت لایف ستار قدردانی نمود.
محترم خانجان الکوزی، ضمن قدردانی از ابتکار شرکت لایف ستار، روی نصب چنین لوحه های رهنمایی، از سایر اعضای سکتور خصوصی نیز خواست تا در شاهراه های دیگر نیز از این ابتکار استفاده نمایند.