دیدار هیات رهبری اتاق تجارت وسرمایه گذاری افغانستان با معین وزارت امور خارجه

محترم محمد یونس مهمند معاون اول هیات مدیره اتاق تجارت وسرمایه گذاری افغانستان، در حضورداشت محترم خانجان الکوزی، عضو هیات مدیره اتاق، با محترم شیرمحمد عباس ستانکزی، معین سیاسی وزارت امور خارجه ملاقات کرده و پیرامون برگزاری نمایشگاه امام ابوحنیفه "رح"، همکاری این وزارت در زمینه دعوت سفارت خانه ها و تنظیم مسائل تشریفاتی برای دیپلومات های خارجی، نشست جهت ایجاد هماهنگی و ارائه معلومات نمایشگاه برای سفارت خانه ها و برخی مسایل دیگر بحث نمود.
 
محترم محمد یونس مهمند، ضمن ابراز سپاس از همکاری وزارت امور خارجه در راستای تسهیل صدور ویزه چین به تاجران افغان، نقش این وزارت را در اطلاع رسانی به اتاق های تجارت کشورهای خارجی از قبیل سارک، ایکو و کشور های اسلامی بسیار مهم دانسته و روی تسهیل خدمات ویزه برای مهمانان خارجی تاکید ورزیده، گفت: به منظور برگزاری پر شکوه نمایشگاه، اشتراک سفارت خانه ها و نهاد های خارجی برای معرفی بهتر محصولات داخلی مهم و ارزنده می باشد. وی، خواستار فراهم آوری لست سفارت خانه ها و نهاد های خارجی برای ترتیب دعوت نامه ها از جانب وزارت امور خارجه گردید.
 
محترم شیرمحمد عباس ستانکزی، از همکاری های این وزارت در زمینه اطلاع رسانی به نهادها و اتاق های خارجی در رابطه به نمایشگاه فوق‌الذکر اطمینان داده و برگزاری چنین نمایشگاه را برای معرفی محصولات افغانی بسیار مهم دانست. وی، وعده سپرد تا خدمات صدور ویزه را برای تمام مهمانان خارجی که قصد اشتراک در این برنامه را دارند، تسهیل نماید.