ملاقات معاون اول هیات مدیره اتاق تجارت وسرمایه گذاری افغانستان با سفیر ترکیه مقیم کابل

محترم محمد یونس مهمند، معاون اول هیات مدیره اتاق تجارت وسرمایه گذاری افغانستان با محترم جهاد ارگین آی، سفیر ترکیه مقیم کابل دیدار و پیرامون روابط تجارتی، سرمایه گذاری در معادن افغانستان، معضلات تجارتی شرکت های ترکی و برخی مسایل دیگر بحث نمود.
 
محترم محمد یونس مهمند، ضمن قدر دانی از تسهیل خدمات ویزه به تاجران افغان جهت اشتراک در برنامه موسیاد در مورد برگزاری بزرگترین نمایشگاه ملی و بین المللی امام ابوحنیفه معلومات ارایه کرد و روی اشتراک تاجران و صنعت کاران ترکی، تاکید ورزیده گفت: این نمایشگاه به منظور معرفی بهتر محصولات تولیدی ، صنعتی و معادن افغانستان راه‌اندازی میشود که اشتراک تاجران وسرمایه گذاران ترکی حتمی میباشد. آقای مهمند، در رابطه به افزایش روابط تجارتی میان دو کشور خوشبینی نمود و خواستار سهل سازی پروسه صدور ویزه برای تاجران افغان گردید تا به شکل سهل تاجران بتوانند رفت وآمد نمایند.
 
محترم جهاد ارگین آی، در رابطه به تشویق تاجران و سرمایه گذاران ترکی جهت اشتراک در نمایشگاه اطمینان داد و روی استحکام روابط تجارتی و سرمایه گذاری میان دو کشور تاکید ورزید. آقای سفیر، روی ایجاد اتاق مشترک تجارت وسرمایه گذاری میان دو کشور تاکید نمود و برگذاری جلسات آنلاین در این زمینه را مهم دانست.