دیدار هیات رهبری اتاق تجارت وسرمایه گذاری افغانستان با اتشه تجارتی سفارت ایران در کابل

محترم محمد یونس مهمند، معاون اول هیات مدیره اتاق تجارت وسرمایه گذاری افغانستان در حضورداشت محترم خانجان الکوزی، عضو هیات مدیره اتاق، با محترم دوکتورحسین روستایی، اتشه تجارتی سفارت ایران مقیم کابل، محترم شهیدی، تاجر و صنعت کار ایران، دیدار و پیرامون ایجاد ظرفیت ها در بنادر افغانستان، کنترول کیفی محصولات وارداتی از ایران، بحث و تبادل نظر نمودند.
 
محترم محمد یونس مهمند، از تلاش های هیات رهبری اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، در زمینه ایجاد فرصت های تجارتی میان دو کشور یادآوری کرده گفت: ما همواره تلاش میورزیم تا چگونه بتوانیم زمینه را برای افزایش تجارت و سرمایه گذاری فراهم نمایم، آقای مهمند، روی شناسایی منافع دو کشور در زمینه تجارت و راه‌اندازی مجالس متعدد تاکید ورزید.
 
محترم مهمند، در رابطه به برگزاری نمایشگاه ملی و بین المللی امام ابوحنیفه "رح" معلومات ارایه کرد واز شرکت های ایرانی دعوت نمود تا در این نمایشگاه جهت معرفی محصولات خویش شرکت نمایند.
محترم الکوزی، در رابطه به اهمیت سیستم های الکترونیکی صحبت نموده گفت: ظرفیت ها در بنادر مشترک میان ایران و افغانستان باید بلند برده شود تا زمینه کنترول کیفیت و کمیت محصولات فراهم گردد. وی، ایجاد سیستم الکترونیکی را برای کنترول کیفیت در بنادر میان دو کشور مهم دانست.
 
محترم دوکتورحسین روستایی، ضمن تاکید روی ایجاد سیستم الکترونیکی در بنادری میان دوکشور، در رابطه به تلاش های خویش در زمینه افزایش تجارت معلومات ارایه کرده گفت: امکانات برای افزایش تجارت میان دوکشور فراهم گردیده است، و با استفاده از این فرصت، کوشش مینمایم تا روند تجارت و سرمایه گذاری را بیشتر سازیم.