ملاقات هیات رهبری اتاق تجارت وسرمایه گذاری افغانستان با وزیر مالیه

محترم محمد یونس مهمند، معاون اول هیات مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان در حضورداشت محترم محمد صدیق مهمند، رییس هیات مدیره اتاق تجارت وسرمایه گذاری ولایت کندهار، محترم شرف الدین مشاور ارشد اتاق تجارت و سرمایه گذاری ولایت کندهار، اعضای هیات مدیره اتاق، تاجران و سرمایه گذاران آن ولایت، با محترم مولوی هدایت الله بدری، وزیر مالیه کشور، دیدار و روی موضوعات تجارتی، تسهیلات لازم گمرکی درسرحدات کشور، مشکلات فراه را مالیه دهنده گان بزرگ و بررسی اسناد مالیاتی شرکت های بزرگ بحث و تبادل نظر نمودند.
 
محترم محمد یونس مهمند، ضمن تحسین و قدردانی از تلاش های وزارت مالیه در زمینه تسهیل خدمات از مشکلات موجود تاجران زون جنوب کشور یادآوری کرده گفت: به اساس تصمیم وزارت مالیه اسناد مالیاتی مالیه دهندگان بزرگ ولایت کندهار به منظور بررسی باید به مرکز ارسال گردد که این موضوع باعث ضایع شدن زمان و به وجود آمدن مشکلات زیاد گردیده است که در این زمینه خواستار بررسی اسناد مالیاتی شرکت های بزرگ در داخل ولایت هستیم.
 
محترم محمد صدیق مهمند، در مورد تصفیه حسابات مالیاتی از طریق بانک های کشور صحبت نموده گفت: دولت باید پروسه تصفیه حسابات مالیاتی تاجران را از دارایی های نقدی که تاجران در بانک های کشور دارند روی دست بگیرد، که این کار سهولت های را برای تاجران به وجود میاورد و شفافیت پروسه پرداخت های مالیاتی را تضمین مینماید.
 
محترم هدایت الله بدری، بعد از استماع مشکلات و پیشنهادات رهبری اتاق تجارت، ضمن تاکید روی همکاری های همیشگی رهبری وزارت مالیه در زمینه خدمات معیاری برای تاجران، هدایات لازم خویش را برای بهبود وضعیت تاجران و سرمایه گذاران به اراکین ذیربط داده و عده تسهیلات بیشتر را در زمینه سپرد.