دیدار هیات رهبری اتاق تجارت وسرمایه گذاری افغانستان با رئیس و اعضای هیات مدیره اتاق تجارت ولایت کندهار

محترم محمد یونس مهمند، معاون اول هیات مدیره اتاق تجارت وسرمایه گذاری افغانستان، در حضورداشت محترم شفیق‌الله عطایی رئیس هیات عامل اتاق، با محترم محمد صدیق مهمند، رئیس هیات مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری ولایت کندهار، محترم عبدالاحد صدیقی رئیس حل منازعات، حاجی شرف‌الدین مشاور ارشد اتاق، محمود کرزی مشاور اتاق کندهار، عبدالبصیر پیمان رئیس کمیته دوایی، حاجی بازمحمد رئیس کمیته غذایی، حافظ عبدالشاکر رئیس کمیته روابط با دولت و حاجی بحرالدین رئیس کمیته ساختمانی این ولایت، عبدالله ایوبی، حاجی محمدالدین و حافط عبدالظاهر از اعضای هیات مدیره آن دیدار و پیرامون مشکلات و فرصت های موجود در زمینه تجارت در ولایت کندهار بحث و تبادل نظر نمود.
 
محترم محمد صدیق مهمند، در رابطه به مشکلات موجود در زمینه صادرات، واردات، سرمایه گذاری و برخی مسایل دیگر معلومات ارایه نموده گفت: اتاق تجارت ولایت کندهار همیشه تلاش می نماید تا روند صادرات و واردات را برای تاجران محترم تسهیل نماید. وی از برخی مشکلات موجود در زمینه یادآوری کرده و خواستار توجه لازم رهبری اتاق مرکز گردید.
 
محترم محمد یونس مهمند، ضمن اظهار خوش آمدید به رئیس و اعضای هیات مدیره اتاق تجارت ولایت کندهار، از تلاش های همیشگی این اتاق یادآوری کرده، گفت: اتاق تجارت ولایت کندهار در زمینه تجارت وسرمایه گذاری، همیشه تلاش نموده و فعالیت های مؤثر را نیز انجام داده است. وی، از همکاری رهبری اتاق مرکز در راستای تسهیل خدمات به اتاق ولایت کندهار وعده های همه‌جانبه نمود.
 
آقای مهمند افزود: فضای خوب همکاری میان حکومت و اتاق تجارت وسرمایه گذاری افغانستان در زمینه ایجاد تسهیلات به سرمایه گذاری موجود بوده و از تاجران و سرمایه گذاران مقیم خارج از کشور خواست تا با اطمینان در افغانستان سرمایه گذاری نمایند.
 
محترم شفیق الله عطایی، در رابطه به اهمیت اتاق تجارت و سرمایه گذاری ولایت کندهار صحبت نموده گفت: اتاق تجارت ولایت کندهار یکی از بهترین و فعالترین اتاق در جمع اتاق های افغانستان است که همیشه در بهبود وضعیت تاجران، روند تجارت و سرمایه گذاری تلاش کرده است. وی، وعده همکاری در زمینه حل مشکلات این اتاق را نیز داد.