ملاقات معاون اول اتاق تجارت و سرمایه گذاری با رئیس دیپارتمنت تجارت بین المللی شرکت رایسنگ سن

محترم محمد یونس مهمند معاون اول اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، با حضور داشت معاون مالی و اداری هیات عامل ومسوولان دیپارتمنت های بین الملل و انکشاف صادرات و سرمایه گذاری با محترمان یو یانک رئیس دیپارتمنت تجارت بین المللی شرکت تجارتی رایسنگ سن افغان – چین و احمد راتب پوپل عضو هیات مدیره اتاق بین‌المللی در افغانستان در دفتر مرکزی اتاق ملاقات کرده و پیرامون سرمایه گذاری های مشترک بحث و تبادل نظر نمود.
 
آقای یو یانک، در مورد توسعه تجارت بین دو کشور و علاقمندی شرکت تجارتی رایسنگ سن افغان – چین به سرمایه گذاری در افغانستان، ایجاد اتاق مشترک میان افغانستان و چین صحبت نموده و خواهان همکاری اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان با شرکت مذکور گردید.
 
محترم محمد یونس مهمند، ضمن اظهار خوش آمدید به رئیس دیپارتمنت تجارت بین المللی شرکت تجارتی رایسنگ سن افغان – چین و آقای احمد راتب پوپل، از سرمایه گذاری شرکت مذکور در افغانستان و هم چنان ایجاد اتاق مشترک میان افغانستان و چین استقبال نموده و هر نوع همکاری اتاق را در زمینه وعده سپرد.