ملاقات هیات رهبری اتاق تجارت و سرمایه گذاری با تاجران و دکانداران ساحه قوای مرکز شهر کابل

محترمان محمد یونس مهمند معاون اول اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان و خان جان الکوزی عضو هیات مدیره اتاق، با شماری از تاجران و دکانداران ساحه قوای مرکز شهر کابل در دفتر مرکزی اتاق ملاقات کرده و پیرامون مشکلات شان بحث و تبادل نظر نمودند.
 
تاجران و دکانداران ساحه قوای مرکز، مشکلات انتقال پول شان در بندر کراچی و یک سلسله موصوعات امنیتی خویش را با رهبری اتاق مطرح نموده و خواهان همکاری اتاق در زمینه حل مشکلات شان گردیدند.
 
محترم محمد یونس مهمند، ضمن اظهار خوش آمدید به تاجران مذکور، در مورد انتقال پول تاجران گفت: روی این موضوع که یک مشکل عمومی تاجران می باشد با مسوولان بانک مرکزی صحبت شده و از جانب آنان نیز وعده همکاری داده شده است. وی از بهبود وضعیت امنیتی به خصوص از ملاقات های که با مسوولان امنیتی امارت اسلامی افغانستان داشتند معلومات داده و افزود که مشکلات آنان را نیز با مسوولان ذیربط در میان خواهد گذاشت تا به مشکلات شان رسیدگی صورت گیرد.