دوازدهمین جلسه‌ هیات مدیره اتاق تجارت و سرمایه ‌گذاری افغانستان برگزار شد

دوازدهمین جلسه‌، سومین دور هیات محترم مدیره اتاق تجارت و سرمایه‌ گذاری افغانستان، تحت ریاست محترم توکل احمدیار رئیس عمومی اتاق و با اشتراک محترمان، محمد یونس مهمند معاول اول، خیرالدین مایل احمدی معاون تجارتی، سلطان محمد صافی معاون سرمایه گذاری هیات مدیره، خان محمد ‏سرفراز باز رئیس دارالانشای هیات مدیره، شرین آغا سخی رئیس مالی هیات مدیره، انجنیر ‏سید ‏جاوید برهان رئیس روابط بین‌الملل هیات مدیره، شفیق الله عطایی سرپرست ریاست هیات عامل اتاق، خانجان الکوزی، ذکریا بریالی، احمد ضیاء عظیمی شینو زاده، ضیاءالدین اچکزی و بهادر خیر خواه اعضای هیات مدیره، و میرویس هوتک معاون مالی و اداری هیات عامل ‏در دفتر مرکزی ‏اتاق برگزار ‏شد.‏
 
در آغاز این نشست، آجندای جلسه ازسوی محترم خان محمد سرفراز باز رئیس دارالانشاء ارائه گردیده و ‏سپس محترم شفیق الله عطایی سرپرست ‏ریاست هیات عامل اتاق، گزارش کاری هیات عامل از وضعیت فعالیت های کاری اتاق مرکز و اتاق های ولایتی/ ولسوالی را با توجه به تحولات اخیر در کشور و پیشنهادات هیات ‏عامل ‏به جلسه مطرح ‏نمود‎.‎
 
بعداً محترم توکل احمدیار، از تلاش های معاون اول و آنعده از اعضای هیات رهبری اتاق که در قمست حفاظت از سرای شهزاده و دارایی های سکتور خصوصی در همکاری با مسوولان امارت اسلامی افغانستان انجام داده اند، ابراز قدردانی نموده و آنرا خدمت بزرگ و قابل ستایش توصیف کرد.
 
سپس محترم محمد یونس مهمند پیرامون حالات موجود و چالش های جامعه سکتور خصوصی و اجراآتی که از جانب هیات رهبری اتاق تجارت و سرمایه‌ گذاری افغانستان در رابطه به حل آن در همکاری با وزارت صنعت و تجارت، وزارت مالیه، د افغانستان بانک و کمیسیون اقتصادی امارت اسلامی افغانستان انجام داده است، صحبت نمود.
 
به همین ترتیب روی تصاویب و فیصله های پانزدهمیمن و شانزدهمین جلسه کمیته اجرائیه نیز بحث صورت گرفت و سایر اعضای هیات رهبری اتاق به ارتباط موضوعات مطروحه صحبت نمودند.
‏و در اخیر روی سایر پیشنهادات اعضای محترم هیات مدیره و هیات عامل بحث صورت گرفت که هیات رهبری نظریات خویش را ابراز داشته و در رابطه به آن تصامیم لازم اتخاذ ‏گردید‎.