سرای شهزاده کابل پس از 20 روز مسدود بودن مجدداً به فعالیت آغاز نمود

در اثر سعی و تلاش اتاق تجارت و سرمایه گذاری و همکاری امارت اسلامی افغانستان سرای شهزاده کابل دوباره به فعالیت عادی خود آغاز نمود.
در جلسه ای که به منظور آغاز فعالیت سرای شهزاده و مارکیت های صرافی برگزار گردیده بود در آغاز محترم محمد یونس مهمند از مسوولین امارت اسلامی افغانستان بخاطر محافظت سرای شهزاده و مصؤن نگهداشتن امانت های مردم سپاسگزاری نموده، گفت که این امر باعث اعتماد مردم بالای سرای شهزاده و صرافان کشور گردید.
 
آقای مهمند افزود: همکاری در ثبات قیمت افغانی مسوولیت مشترک می باشد و لازم است که صرافان در مورد ثبات پول افغانی با کمیسیون اقتصاد امارت اسلامی، رهبری د افغانستان بانک و وزارت تجارت همکاری همه جانبه نمایند.
 
معاون اول اتاق اطمینان داد که به فعالیت دوباره سرای شهزاد مشکلات مردم بخصوص تاجران کشور تا حدی زیادی حل خواهد شد.
در این نشست محترم خان محمد سرفراز باز رییس دارالانشای هیات مدیره اتاق نیز حضور داشت.
 
محترم حاجی دادگل معاون سرای شهزاده ضمن اظهار تشکر از همکاری های دوامدار اتاق تجارت و سرمایه گذاری، وعده نمود که سرای شهزاده و صرافان مانند گذشته در خدمت مردم و تاجران می باشند و خواهان همکاری های بیشتر امارت اسلامی نیز گردید.