بزرگترین نمایشگاه در سطح ملی، با اشتراک شرکت های بین الملی

اشتراک بیشتر از 1000 شرکت

نمایش تمام اقلام تولیدی کشور

نمایش خدمات صد ها شرکت خدماتی

عقد قرار داد، میان صد ها شرکت داخلی و خارجی

نمایش صدها قلم از محصولات وارداتی

ارائه بسته های: وی ای پی، پلاتینیوم، طلای، نقره یی و عادی برای تمویل کننده گان

برای مدت هفت روز از ساعت 8 صبح الی 10 شب

برگزار کننده: اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان و مرکز نمایشگاه های بین الملی

تاریخ برگذاری: 25 سرطان الی 31 سرطان 1402

محل برگذاری: مرکز نمایشگاه های بین الملی، واقع چمن حضوری، کابل - افغانستان

تماس: 0700222827 -  0700297718 - 0786446666

ایمل: mirzaman.popal@acci.org.af  -  pr.director@acci.org.af  -   exhibition@acci.org.af