ملاقات اعضای هیئت رهبری اتاق با تاجران و سرمایه گذاران ولایت کندهار

اعضای محترم رهبری اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان هریک محترم محمد یونس مومند معاون اول هیئت مدیره، محترم خیرالدین مایل احمدی معاون تجارتی هیئت مدیره، محترم سلطان محمد صافی معاون سرمایه گذاری هیئت مدیره و محترم شرین آغا سخی رئیس مالی و عضو هیئت مدیره، روز سه‌شنبه مورخ 9 میزان 1398 با تاجران و سرمایه گذاران ولایت کندهار در دفتر کاری ریاست هیئت مدیره اتاق ملاقات کردند.

اعضای رهبری اتاق ضمن اظهار خوش آمدید به تاجران و سرمایه گذاران ولایت کندهار، مشکلات آنان را نیز مورد بحث قرار داده و از همکاری رهبری جدید در قسمت رفع مشکلات شان وعده سپردند.