ملاقات هیئت رهبری اتاق با متضررین آتش سوزی گدام های تیمورشاهی کابل

محترم محمد یونس مومند معاون اول هیئت مدیره، محترم شفیق‌الله عطایی سرپرست ریاست هیئت عامل و محترم ضیاالدین اچکزی رئیس کمیته تجارتی و عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، روز شنبه مورخ 20 میزان 1398 با دکانداران و متضررین آتش سوزی گدام های تیمورشاهی کابل در سالون ملاقات های ریاست هیئت عامل اتاق ملاقات کرده و پیرامون رسیدگی به مشکلات شان صحبت نمودند.

در آغاز، آقای مومند ضمن اظهار خوش آمدید به متضررین آتش سوزی گدام های تیمورشاهی، تأثر و همدری هیئت رهبری اتاق را به خاطر وقوع آتش سوزی شام سه شنبه مورخ 16 میزان در گدام های متذکره که خسارات زیادی را به آنان وارد نمود، ابراز داشته و هرنوع همکاری ممکن اتاق را مبنی بر رسانیدن مشکلات شان به مقامات رهبری دولت و ارگانهای ذیربط به خصوص در قسمت معافیت مالیاتی به متضررین و جلب قرضه با تکتانه پائین از سوی تعداد از بانک ها وعده سپرد.

آقای عطایی، با ابراز همدردی به متطررین حادثۀ آتش سوزی مذکور، از تکرار همچو آتش سوزی ها طی سالهای اخیر به عنوان یک پدیده غیر قابل کنترول که خسارات هنگفتی را به سکتور خصوصی وارد نمود اند، یادآور شده و جهت مصئونیت دهی به تاجران و متشبثین در چنین حوادث، به مستفید شدن از خدمات بیموی با شرایط مناسب تأکید نمود.

سپس دکانداران و متضررین گدام های تیمورشاهی از وقوع آتش سوزی و خسارات بزرگی را که به ایشان وارد کرده و همه دار وندار شان را از بین برده است به تفصیل صحبت نمودند. ایشان ضمن تقاضای بررسی علت آتش سوزی از سوی ارگانهای ذیربط، خواهان همکاری اتاق در جهت رسانیدن صدای آنان به مقامات رهبری دولت و جلب کمک از سوی حکومت گردیدند.

در اخیر اقای مومند، ضمن اظهار تشکر از نیروهای آتش نشانی که توانستد در کمترین فرصت آتش را مهار کرده و از سرایت آن جلوگیری کنند، از متضررین خواست تا لست دقیق و مقدار خسارات واردۀ خود را ضمیمه درخواستی شان نمایند و اتاق تلاش خواهد نمود تا در هماهنگی با ادارات ذیربط به مشکلات شان رسیدگی صورت گیرد.

اعضای VIP

اعضای پلاتینیوم

Rosenstock Legal Services

Setara Dry Fruits

TASl

Wise Bros Logistics

Babrak Hameed CC

Z tech

Yasin Khalid

Etifaqe Bamyan

Sky International Insurance

Delight Sign

Dynamic Vision

New Sadi

Azim Sahak ltd

KPC

Aria Afghan Turkman Logistic Co

GeoChem

Azizi Bank

Onyx Pharma

Afghan Builders Consortium

Ariana Hospital

Abram Global Group of Companies

Ariana Professional Logistic

VICC

Vice Group

Kabul Serena

Afghan United Bank

نشرات

اولین شماره سال 1398


سروى کاروبار - میزان 1397