امضای تفاهمنامه همکاری های مشترک میان مرکز حل منازعات تجارتی افغانستان و اداره محترم تدارکات ملی

تفاهمنامه همکاری‌های مشترک میان مرکز حل منازعات تجارتی افغانستان و اداره محترم تدارکات ملی افغانستان توسط محترم دیپلوم انجنیر الهام عمر هوتکی رئیس این اداره و محترم زاهد عمرزی رئیس اجرائیوی مرکز حل منازعات تجارتی افغانستان در مقر آن اداره به امضاء رسید.

مرکز حل منازعات تجارتی افغانستان روز چهارشنبه مورخ 17 میزان 1398جهت همکاری های مشترک و رسیدگی به منازعات ناشی از قرارداد های تدارکاتی تفاهمنامه همکاری های مشترک را با اداره محترم تدارکات ملی به امضا رسانیده و دو طرف بر عملی نمودن تمامی مفاد این تفاهمنامه تعهد سپردند.

مرکز حل منازعات تجارتی افغانستان به عنوان یگانه مرکز حل و فصل منازعات از طریق شیوه های بدیل قضایی در راستای عملی ساختن مفاد این تفاهمنامه متعهد بوده و در رسیدگی به منازعات ناشی از قراردادهای تدارکاتی همکار میباشد.

مرکز حل منازعات تجارتی افغانستان از محترم دیپلوم انجنیر الهام عمر هوتکی رئیس اداره تدارکات ملی افغانستان بابت امضای این تفاهمنامه و کارکردهای موثر در انجام امور اداره محترم تدارکات ملی، از تمامی کارمندان اداره تدارکات ملی افغانستان بابت تسهیل و همکاری در پروسه امضای تفاهمنامه ابراز سپاس و امتنان نموده، باورمند است که امضای این تفاهمنامه یک اقدام بی سابقه از سوی اداره متذکره بوده و فصل جدیدی از شفافیت و عدالت را به میان خواهد آورد.

اعضای VIP

اعضای پلاتینیوم

Rosenstock Legal Services

Setara Dry Fruits

TASl

Wise Bros Logistics

Babrak Hameed CC

Z tech

Yasin Khalid

Etifaqe Bamyan

Sky International Insurance

Delight Sign

Dynamic Vision

New Sadi

Azim Sahak ltd

KPC

Aria Afghan Turkman Logistic Co

GeoChem

Azizi Bank

Onyx Pharma

Afghan Builders Consortium

Ariana Hospital

Abram Global Group of Companies

Ariana Professional Logistic

VICC

Vice Group

Kabul Serena

Afghan United Bank

نشرات

اولین شماره سال 1398


سروى کاروبار - میزان 1397