اتحادیه شرکت‌های ساختمانی افغانستان نوین مشکلات شانرا با معاون اول هیئت مدیره اتاق مطرح نمودند

محترم محمد یونس مومند معاون اول هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، روز شنبه مورخ 20 میزان 1398 با محترم محمدداوود طوطاخیل، رئیس عمومی و اعضای اتحادیه شرکت‌های ساختمانی افغانستان نوین، در دفتر کاری ریاست هیئت مدیره اتاق ملاقات کرده و پیرامون مشکلات شان بحث و تبادل نظر نمودند.

آقای مومند، تشریف آوری رئیس و اعضای اتحادیه شرکت‌ های ساختمانی افغانستان نوین را به اتاق خیر مقدم گفته و بعد از استماع مشکلات آنان و همچنان با اشاره به مشکلات گذشته این اتحادیه در ارگانهای مختلفی حکومتی، برای شان وعده سپرد که رهبری جدید اتاق مشکلات آنان را با ارگانهای ذیربط حکومت در میان گذاشته و تلاش خواهند کرد تا این مشکلات از مجاری قانونی حل گردیده و آنان به حقوق خویش دست یابند.

آقای مومند افزود: به اساس تفاهمنامه ای که اخیراً میان مرکز حل منازعات تجارتی افغانستان و اداره تدرکات ملی به امضاء رسیده است، حکمیت مشکلات اعضای سکتور خصوصی به ویژه در بخش قرار دادها باید از طریق این مرکز صورت گیرد. بناءً اتاق هر نوع همکاری ممکن را در زمینه حل مشکل شرکت های ساختمانی انجام خواهد داد.

اعضای VIP

اعضای پلاتینیوم

Rosenstock Legal Services

Setara Dry Fruits

TASl

Wise Bros Logistics

Babrak Hameed CC

Z tech

Yasin Khalid

Etifaqe Bamyan

Sky International Insurance

Delight Sign

Dynamic Vision

New Sadi

Azim Sahak ltd

KPC

Aria Afghan Turkman Logistic Co

GeoChem

Azizi Bank

Onyx Pharma

Afghan Builders Consortium

Ariana Hospital

Abram Global Group of Companies

Ariana Professional Logistic

VICC

Vice Group

Kabul Serena

Afghan United Bank

نشرات

اولین شماره سال 1398


سروى کاروبار - میزان 1397