عتیق الله نصرت رئیس هیئت عامل اتاق تجارت وسرمایه گذاری افغانستان پس از 15سال خدمت دراین نهاد به کارش پایان داد

محترم عتیق الله نصرت رئیس هیئت عامل اتاق در مراسم خداحافظی با کارمندان اتاق اظهار داشت که در 15 سال گذشته او در پسُت های مختلف در اتاق ایفای وظیفه نموده و در این مدت خاطرات فراموش ناشدنی بسیاری را در کارنامۀ خود ثبت کرده است.

آقای نصرت در پنج سال گذشته منحیث رئیس هیئت عامل با تیم هیئت عامل تلاش نمود تا نه تنها جایگاه اتاق را در سطح ملی و بین المللی تثبیت نماید، بلکه با ارائۀ طرح ها و پیشنهاد های موثر و مفید تلاش کرد تا زمینه را برای توسعه و رشد فعالیت های سکتور خصوصی، ایجاد جای کار و افزایش بیلانس تادیات کشور از طریق رشد صادرات ایفاء نماید.

آقای نصرت قبل از برگزاری سومین انتخابات اتاق متن استعفای خود را به هیئت رهبری اتاق تقدیم نمود، اما به دلیل ماموریت بزرگ سومین انتخابات اتاق، تعهد سپرد که تا ختم برگزاری انتخابات به کارش ادامه دهد. هدف استعفای محترم نصرت ادامۀ تحصیلات عالی در مقطع ماستری در یکی از پوهنتون های معتبر کشور ترکیه می‌باشد.

آقای نصرت گزارش مثبت و پر از دستاورد اتاق را در فاصله بین دو مجمع عمومی شورایعالی نمایندگان، به تاریخ 25 سنبله سالجاری به سومین مجمع عمومی شورایعالی نمایندگان اتاق به صورت جامع ارائه کرد که مورد تائید و تصویب اعضای محترم شورایعالی نمایندگان قرار گرفت و برای تقدیر از کارنامه های موثر وی در طول دوره ی ماموریتش، موصوف را با اعطای عالی ترین نشان سکتور خصوصی مورد تقدیر و تمجید قرار داد. همچنان رییس جمهور کشور در دیداری که با اعضای شورایعالی نمایندگان اتاق در ارگ ریاست جمهوری داشت، ضمن تبریکی مبنی بر پایان یافتن موفقانه ی سومین انتخابات اتاق، خواهان موفقیت های بیشتر آقای نصرت در راستای ادامه ی تحصیلات عالی شان گردید.

محترم عتیق الله نصرت در این محفل ضمن اظهار سپاس و امتنان از حمایت های بیدریغ تک تک اعضای هیئت رهبری اتاق در زمان دوره ی کاریش، افزود که بدون همکاری های بیدریغ همکاران خود در هیئت عامل و حمایت های بیدریغ رهبری اتاق، نمیتوانست وظایف محوله را به نحو احسن آن انجام دهد.

در اخیر آقای نصرت افزود که برگزاری موفقانۀ سومین انتخابات اتاق ثابت ساخت که اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان از توانایی ها و ظرفیت های بالای برخوردار است و از تمامی همکاران خود در هیئت عامل به ویژه محترم محمد نبی حکیمی آمر اداری و امور اتاق های ولایتی و مسئول هماهنگی و عملیاتی سومین انتخابات اتاق که برای موفقیت سومین انتخابات از هیچ سعی و تلاش دریغ نورزیده، با تفویض سپاسنامه قدردانی کرد.

اعضای VIP

اعضای پلاتینیوم

Delight Sign

Dynamic Vision

New Sadi

Azim Sahak ltd

KPC

Aria Afghan Turkman Logistic Co

GeoChem

Azizi Bank

Onyx Pharma

Afghan Builders Consortium

Ariana Hospital

Abram Global Group of Companies

Ariana Professional Logistic

VICC

Vice Group

Kabul Serena

Afghan United Bank

نشرات

اولین شماره سال 1398


سروى کاروبار - میزان 1397